10 Ocak 2018

TÜRK METAL SENDİKASI İLE DİYALOG VE İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALADIK

 

Sendikamız Çelik-İş ile metal sektöründe faaliyet gösteren Türk Metal arasında, diyalog ve işbirliği anlaşması imzalandı. 

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, ‘Türkiye Metal İşçileri Sendikaları Arasında Diyalog ve İşbirliği” anlaşmasını imzalamak üzere Ankara’da bir araya geldi.

“Sendikal hareketteki ayrılıkların üstesinden gelmek, gerekli ve mümkün olduğu yerlerde diyalog ve işbirliğini geliştirmek kritik önemdedir” denilen anlaşma metninde “Türkiye’de metal sektöründe faaliyet gösteren Çelik-İş ve Türk Metal Sendikaları, belli bir düzeyde diyalog ve işbirliğinin Türkiye sendikal hareketi için, özellikle ulusal ekonominin lokomotiflerinden olan metal sektörü açısından hayati olduğuna inanmaktadır” ifadelerine yer verildi. 

Anlaşma, ‘Örgütlenme ve yeni üye kazanma üzerine temel prensipler’, ‘Sorunu çözmek için izlenecek prosedür’, ‘Sendika yapılarının demokratik karakteri’, ‘Avrupa ve Küresel Düzeyde Üyelik’ ile ‘Takip ve Değerlendirme’  konu başlıklarından oluştu. 

Anlaşma metninde, bu anlaşmanın, iyi niyet üzerine inşa edilmiş diyalog ve işbirliği anlaşması olduğuna dikkat çekildi.

“SENDİKAL MÜCADELEMİZE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK”

Anlaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, ‘Türk Metal Sendikası ile ilgili imzalamış olduğumuz bu anlaşma, sendikal yaşam ve çalışma hayatının yanı sıra metal sektörü açısından da büyük önem taşımaktadır. Sendikal yaşamda işbirliği ve diyalogun ne kadar önemli olduğuna inanmış, aynı işkolunda faaliyet gösteren iki sendikanın bir araya gelip, işbirliği yapıyor olmasının, sendikal mücadelemize büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Bundan böyle her iki sendikanın hedefi de, örgütsüz yüz binlerce metal işçisini örgütlemek olacaktır. 1 milyondan fazla örgütsüz metal işçisinin olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bu anlaşma daha da büyük bir anlam kazanmaktadır.” diye konuştu.

“EZBERLERİ BOZDUK, DİĞER SENDİKALARA ÖRNEK OLSUN”  

“Bu anlaşmayla şimdiye kadar yapılmamışı yaptık ve ezberleri bozduk” diyen Sendikamızın Genel Başkanı Değirmenci, “Anlaşmayla birlikte artık, her iki sendika da enerjisini ve kapasitesini, örgütsüz işyerleri için harcayacaktır ve bu doğrultuda işbirliği yapacaktır. Dolayısıyla bu anlaşmanın, bu yeni dönemin kazananı, metal işçileri olacaktır. Umut ediyorum ki, bu anlaşmamız, aynı işkolunda faaliyet gösteren fakat sürekli birbiriyle didişen, kavga eden, tüm sendikalara örnek olur. ” ifadelerini kullanarak, anlaşmanın başta emek dünyası olmak üzere, metal sektöründeki işçilere ve her iki sendikaya hayırlı olması temennisinde bulundu. 


 

KAVLAK: “BİRBİRİMİZLE DEĞİL, BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİZ”

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak ise, bu anlaşmayı bir dönüm noktası olarak gördüğünü ifade ederek, “Bu anlaşma ile örgütlenmenin önündeki en büyük engellerden birini kaldırmış olduk. Birbirimizle mücadele etmek yerine, birlikte mücadele etmek, başta metal sektöründeki çalışanlar olmak üzere, her iki sendikamıza da fayda getirecektir” dedi. 

Bu adımı, sendikalı ve sendikasız işçiler adına atılmış bir büyük adım olarak niteleyen Kavlak, “Üyelerimizin haklarını daha güçlü savunabilmek, işçilerin sesini daha güçlü dillendirebilmek için, bu anlaşma çok kıymetlidir. Her iki tarafından bu anlaşmanın değerini bileceğine ve bu yönde hareket edeceğine olan inancım tamdır” diye konuştu. 

Bu anlaşmanın Türkiye metal sektöründeki işçilerin yüksek çıkarları adına IndustriALL Küresel Sendika ve ındustriAll Avrupa sendikalarının gözlemciliğinde imzaladığının altını çizen Kavlak, “İki sendika IndustriALL şemsiyesi altında aynı statüde birlikte mücadele etmeye karar vermiştir. Kabul edilebilir düzeyde bir işbirliği ve anlayış için, Türkiye’deki IndustriALL Küresel ve ındustriAll Avrupa Sendikalarına üye metal sendikaları arasında düzenli bir diyalog kurulması oldukça önemlidir. Eğer gerekli görülürse IndustriALL Küresel ve ındustriAll Avrupa Sendikalarından katılımcılar da bu diyalog sürecinde yer alması talep edilebilir” şeklinde açıklamalarda bulundu.