Tarihçemiz

ÖZÇELİK- İŞ SENDİKASI

19 Haziran  1950
Demir Çelik Ağır Sanayi İşçileri Sendikası Karabük’te kuruldu. Bütün işçiler bu sendikaya üyeydi.

1951
Karabük Demir Çelik İşçileri Sendikası kuruldu. Bu sendikanın kurulmasıyla bir grup işçi Demir Çelik Ağır Sanayi Sendikası’ndan istifa ederek üye oldu.

1954
Bu tarihe kadar iki sendika arasındaki mücadele devam etti ve işveren bundan faydalanmaya azami gayret gösterdi. Grev hakkı olmadığından toplulukla iş ihtilafı çıkarılabiliyordu. Sendikalar 1952 ve 1953 yıllarında toplulukla iş ihtilafı çıkararak işçilere ücret zammı aldılar.

17 Kasım 1965
Çelik İş (Çelik Sanayii İşçileri Sendikası) kurularak geçici yönetim kurulu oluşturuldu.

Gnl. Bşk.           : Selahattin BULUT

Gnl. Bşk. Vekili : Sebahattin ÖZCAN

Gnl Sek.             : Hasan ERGÜVEN

Gnl. Mali Sek.    : Lütfi ÖZERDOĞAN

07 Temmuz 1966
Kurucu Heyet tüzük değişikliğini yaptı.

04 Aralık 1966
Çelik-İş’in 1. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Bu kurulda Türk-İş’e üye olma kararı alındı.

Gnl.Bşk.               : Enver KAYA

Gnl.Sek.               : Raşit ÖZKAN

Gnl.Mali Sek.       : Mehmet GÖK

04 Aralık 1968
Çelik-İş’in 2. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Aynı Genel Yönetim Kurulu tekrar seçilerek görevine devam etti.

12 Aralık 1970
Çelik-İş’in 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Aynı Genel Yönetim Kurulu tekrar seçilerek görevine devam etti.

17 Ekim 1971
Çelik-İş Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı. Çelik-İş Sendikası’nın Türk-İş’e bağlı Türkiye Metal İş Federasyonu’na üyeliği karara bağlandı.

10 Ocak 1972
Metal-İş Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Bu Kurulda Federasyon Genel Başkanlığına Çelik-İş Genel Başkanı Enver KAYA seçildi.    Bu dönemde Türk-İş İçinde federasyonların Milli Tip Sendikaya dönüşme süreci çalışmaları yaşanıyordu.

30 Ocak 1972
Karabük Demir Çelik Sanayii İşçileri Sendikası’nın 5.Genel Kurulu  yapıldı. Bu kurulda kendini fesh edip Çelik-İş’e katılma kararı alındı.  1975 Yılı başlarında Genel Kurulda alınan karar doğrultusunda katılma gerçekleşti ve Demir-İş Sendikası, Çelik-İş Sendikası Karabük  Özel Sektör Şube Başkanlığı haline dönüştürüldü.

21-24Aralık 1973
Çelik-İş’in  4. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurulda Çelik-İş’in  kendini fesh etmesi ve Genel Başkanlığını Enver KAYA’nın yaptığı Türk Metal’e katılması görüşmeleri reddedilerek Çelik-İş’in tüzel kişiliğini koruma kararı alındı. Bu kararla Çelik-İş, Türk-İş in dışında kaldı.

Gnl.Bşk.                 : Şükrü KORKMAZGİDER

Gnl.Bşk.Vekili       : Mehmet İYİGÜNLER

Gnl.Sek.                  : Erdoğan ÇETİNTÜRK

Gnl.Mali Sek.         : Seyfi BOSTANCI

Gnl.Tşk.ve Eğt.Sek : Halil BÜYÜKNALÇA

27 Ekim 1974 Tarihinde Halil BÜYÜKNALÇA’nın vefatı üzerine 08 Ocak 1975 Tarihinde Mehmet ÇELİKUTKU seçildi.

03 Mayıs 1976 Tarihinde Erdoğan ÇETİNTÜRK’ün görevinden istifa  etmesi üzerine 10 Mayıs 1976 Tarihinde Muharrem IRMAK getirildi.

25  Eylül  1974
Çelik-İş’in Türk-İş’e üyelik başvurusu yapıldı. Türk-İş’in cevabi yazısında ise üyeliğin Türk Metal’e iltihak yolu ile olabileceği öngörüldü.

03  Mart 1975
Çelik-İş ve Türk Metal Yöneticilerinin imzaladıkları protokolle Halil TUNÇ’un  geçici Genel Başkanlığında yeni bir sendikanın kurulmasına ve bu sendika çatısı altında birleşmeye karar verildi.

 21  Aralık 1976
Çelik-İş’in 5. olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurulda gündemin 8. maddesi Türk Çelik Metal Sendikası’na iltihak ve fesih idi. Genel Kurul salonunda bulunanların salt çoğunluğu ile yeni sendikaya katılma kararı alındı. Bu konuda yürütme ve yönetim kurulları yetkili kılındı.    Ancak yürütme ve yönetim kurulları katılma kararının tüzükte ön görülen 2/3 çoğunlukla değil, mevcutların salt çoğunluğu ile alındığına dikkati çekerek Çelik–İş Sendikası’nın tüzel kişiliğinin devamı kararı alınarak Genel Merkezinde Ankara’ya taşınması önerisi kabul edildi.

Gnl.Bşk.                     : Şükrü KORKMAZGİDER

Gnl.Bşk.Vekili             : Mehmet ŞİRİN

Gnl.Sek.                      : Halil KOLAĞASIOĞLU

Gnl.Mali Sek.              : Ali KARADAĞ

Gnl.Tşk.ve Eğt.Sek.     : Muharrem IRMAK

16 Aralık 1979
Çelik-İş’in 6.Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurulda gündemin 8. maddesi gereği Türk Çelik Metal Sendikası’na iltihak ve fesih görüşüldü. Türk Metalin tavrındaki değişiklikten dolayı Karabük ve Ereğli Delegasyonunun katılmadığı Genel kurulda çoğunluk  sağlanarak gündem değiştirildi ve Çelik-İş’in tüzel kişiliğinin devamı kararı alındı.

 Gnl.Bşk.                   : Şükrü KORKMAZGİDER

Gnl.Bşk.Vekili          : İsmet PAŞABEYOĞLU

Gnl Sek.                     : Muharrem IRMAK

Gnl.Mali Sek.            : Münir OĞUZOĞLU

Gnl.Tşk.ve Eğt.Sek    : Abdullah DAĞISTANLI

27  Ocak 1980
6. Olağan Genel Kurulun Eksik katılımla gerçekleşmiş olmasının  yarattığı sorunlar nedeniyle Çelik-İş’in Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı.

Gnl.Bşk.                     : Şükrü KORKMAZGİDER

Gnl.Bşk.Vekili           : İsmet PAŞABEYOĞLU

Gnl.Sek.                      : Metin TÜRKER

Gnl.Mali Sek.            : Münir OĞUZOĞLU

Gnl.Tşk.Sek.              : Abdullah DAĞISTANLI

Gnl.Eğt.Sek.               : Muharrem IRMAK

Gnl.Arş.ve Mev.Sek. : Mehmet ŞİRİN

20-21 Kasım 1982
Çelik-İş in 7.Olağan Genel Kurulu yapıldı

Gnl.Bşk.                    : Şükrü KORKMAZGİDER

Gnl.Bşk.Vekili          : Hüsamettin DELİBAŞ

Gnl.Sek.                    : Metin TÜRKER

Gnl.Mali Sek.           : Hikmet Feridun TANKUT

Gnl.Tşk.Sek.             : Ali GÖZÜKARA

Gnl.Eğt.Sek.              : Halil YILDIRIM

Gnl.Arş.ve Mev.Sek. : Alaaddin DURAK

1983
2821 Sayılı Sendikalar Kanunu kabul edildi.

30 Temmuz 1983
2821 Sayılı Sendikalar Kanunu çerçevesinde tüzük değişikliklerinin ve  gerekli kararların alınması için Çelik-İş’in Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı. Bu kurulda gerekli kararlar alınamadı.

12  Ağustos  1983
30 Temmuz 1983 Tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda alınamayan kararların görüşülmesi için Olağanüstü Genel Kurul tekrar toplandı. Gerekli düzenlemeler yapıldı.

25  Eylül 1983
Teknik-İş Sendikasının Çelik-İş’e iltihakı gerçekleşti.

05  Ekim 1983
Tek-Met-İş sendikasının Çelik-İş’e iltihakı gerçekleşti.

07   Ekim 1983
Metal-İş Sendikasının Çelik-İş’e iltihakı gerçekleşti.

24-25 Aralık 1983
Çelik-İş’in 8.Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Gnl.Bşk.                  : Mehmet KURTULAN

Gnl.Bşk.Vekili         : Durali YÜCEL

Gnl.Sek.                   : Metin TÜRKER

Gnl.Mali Sek.           : Alaaddin DELİVELİ

Gnl.Tşk.Sek              : Yaşar Deniz ÖZDEMİREL

Gnl.Eğt.Sek.              : Ertuğrul DURUR

Gnl.Arş.ve Mev.Sek : Muharrem UZUNÇELEBİ

 1984
Bu yıllardan itibaren sendikal çalışmalar yeniden başladı. Ancak bu defa sendikal hayatın çerçevesini çizen 1982 Anayasası ve 2821-2822 sayılı kanunlar, temel sendikal hak ve özgürlükleri önemli ölçüde kısıtlanmıştı. 1984 yılı Ocak ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Çelik-İş’in üye sayısına ilişkin yayınlanan rakamlar gerçekleri yansıtmıyordu. Bakanlık istatistiklerinde 28.323 üye olduğu iddia ediliyordu. Bu konuda Ankara 6.İş Mahkemesinde dava açıldı ve mahkemenin 26 Mart tarihinde verdiği karar ile, Çelik-İş’in üye sayısının 37.732 olduğu kesinlik kazandı.

20-21 Aralık 1986
Çelik-İş’in 9.Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Gnl.Bşk.                     : Mehmet KURTULAN

Gnl.Bşk.Vekili           : Abdullah KUZULU

Gnl.Sek.                     : Metin TÜRKER

Gnl.Mali Sek.            : Hikmet Feridun TANKUT

Gnl.Tşk.Sek.              : İbrahim KÖROĞLU

Gnl.Eğt.Sek.               : Niyazi YÜKSEL

Gnl.Arş.ve Mev.Sek. : Abdullah KAPLAN

24  Ekim 1988
Genel Başkan Mehmet KURTULAN trafik kazası sonucu vefat etti.

1988
Çelik-İş’in Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı. Genel Başkanlığa Genel Sekreter Metin TÜRKER seçildi. Genel sekreterlik görevini ise 10.Genel Kurula kadar Araştırma ve Mevzuat Sekreteri Abdullah KAPLAN’ın vekaleten yürütmesi Genel Yönetim Kuruluncauygun görüldü

1989
MESS ile Çelik-İş Sendikası arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uyuşmazlığın ortaya çıkmasının ardından grev kararı alındı. Çelik-İş Başkanı Metin Türker yaptığı açıklamada, sadece ücrete yönelik maddelerde değil, idari ve sosyal maddelerde deuyuşmazlığın ortaya çıktığını ve bunların da grev nedeni olduğunu ifade etti.

Ancak grev uygulanmaya başlamadan önce Bakanlar Kurulu grevi erteleme kararı aldı. Metin Türker bu karara çok sert bir dille karşı çıktı ve iptali için Danıştay’a dava açtı. Diğer yandan hem işyerlerinde hem de Karabük ve İskenderun halkı ile birlikte farklı eylem türlerigeliştirerek uygulamaya soktu ve kamuoyunun desteğini kazanmayı bildi.

14 Nisan 1989
Artan işçi eylemleri ve kamuoyu desteği ile birlikte, Danıştay’daki kararın da sendika lehine çıkma olasılığı artınca, hükümet de geri adım atarak 14 Nisan’da erteleme kararını kaldırdı. Bu kararın kaldırılması Metin Türker ve yönetiminin ilk büyük başarısı olmuştur.

4 -18 Mayıs 1989
Karabük, İskenderun ve bağlı işyerlerinde 4 Mayıs günü sabah 7:00’de grev başlatıldı. İsdemir’de çalışan 13 bin işçiden 2600’ü yasa gereği greve katılamadı. Greve çıkma hakkı olan 10.400 kişinin hepsi Genel Başkan Metin Türker’in konuşmasıyla başlatılan greve katıldı.Grevin sürmesi karşısında durumu protesto etmek ve kamuoyunun dikkatlerini greve çekmek amacıyla,  Genel Başkan Metin Türker 18 Mayıs günü açlık grevine başladı.

17-18 Eylül 1989
Tüm gelişmeler sonucunda TDÇİ, MESS’in yetkisini alarak görüşmelere kendisi devam etme kararı aldı. Buna karşılık MESS yönetimi TDÇİ’i üyelikten çıkararak tarafların uzun görüşmeleri sonucunda grevin 137.günü olan 17 Eylül’de anlaşma sağlandı ve işçiler 18 Eylül’de işbaşı yaptı. Böylece Çelik işçisi grev sonucu %359 zam alarak başarı kazandı. TDÇİ’deki 137 gün süren grev ve ona eşlik eden eylemler, yalnızca işçilerle kısıtlı kalmamış; yöre halkının ve esnafın da desteğini almıştır.

15-16-17 Aralık 1989
Çelik-İş’in 10. Olağan Genel Kurulu Yapıldı.

Gnl.Bşk.                   : Metin TÜRKER

Gnl.Bşk.Vekili         : Ali Abbas MUTLU

Gnl.Sek.                   : Abdullah KAPLAN

Gnl.Mali Sek.          : Hikmet Feridun TANKUT

Gnl.Tşk.Sek.            : Mehmet TURAN

Gnl.Eğt.Sek.             : Muharrem ŞAHİN

Gnl.Arş.ve Mev.Sek. : Mehmet ÇİFTÇİ

17 Temmuz 1990
20577 Sayılı Resmi Gazetede Sendikaların iş kollarına göre üye istatistiği yayınlandı.  Çelik-İş 42368 üye sayısı ve % 9,54 ile iş kolu barajının altında kaldı.

25  Eylül 1990   

Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Metin TÜRKER

Özdemir-İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet ARAS

Otomobil-İş Sendikası Genel Başkanı Celal ÖZDOĞAN

Üç sendikanın genel başkanları birleşme çalışmaları için karar aldı.

17 Ekim 1990
Üç sendikanın genel başkanları Çelik-İş ve Özdemir-İş Sendikalarının Otomobil-İş Sendikasına iltihakı, yeni ana tüzüğün ve Hak-İş üyeliğinin kabul edilmesi kararı aldı.

23  Ekim 1990
Özdemir-İş Sendikası birleşme çalışmalarında çekildi.  (Gerekçe; Çelik-İş’in 08 .11.1990 tarihinde yapılacak mahkemenin sonucunun beklenmesi.) Birleşme çalışmalarında Çelik-İş ile  Otomobil-İş arasında devam edilmesi kararı alındı.

17 Ocak 1991

20758 Sayılı Resmi Gazetede Sendikaların iş kollarına göre üye istatistiği yayınlandı.  Çelik-İş, 40.093 üye sayısı ve % 8,97 oranı ile iş kolu barajının altında kalarak çalışanlar sahipsiz ve toplu iş sözleşmesiz bırakıldığında bir el uzandı Çelik İşçilerine. İşte O el Hak-İş’ti, O el Hak-İş’in efsanevi Genel Başkanı merhum Necati Çelik’ti. Onu saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyoruz. Gösterdiği bu vefadan dolayı Çelik İşçileri olarak onu asla unutmayacağız. 

Hak-İş Konfederasyonu, Çelik-İş Sendikası’nın Özdemir-İş Sendikası ile birleşmesine mani olan bütün hukuki engellerin aşılmasını sağladı.

Onur şahidi Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Necati ÇELİK’in Başkanlığında, Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Metin TÜRKER ve Özdemir-İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet ARAS’la bir araya gelerek yapılan protokol gereği her iki sendikanın Hak-İş çatısı altında Özçelik-İş Sendikası adı ile  eşitlik ilkelerine uygun birleşme kararı alındı.

Çelik-İş Sendikası (Türkiye Çelik Sanayii İşçileri Sendikası) 22.02.1991 tarihinde yaptığı Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Özdemir-İş Sendikası (Özdemir Çelik, Madeni Eşya ve Oto Sanayii İşçileri Sendikası)’na katılma kararı aldı. Özdemir-İş Sendikası ise 23-24.02.1991 tarihinde yaptığı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında bu katılmayı kabul etti ve Özdemir-İş Sendikası ünvanını değiştirerek Özçelik-İş Sendikası (Öz Demir Çelik, Madeni Eşya ve Oto Sanayii İşçileri Sendikası) olduğuna karar verdi. Bu birleşme, metal İş kolunda faaliyet gösteren Hak-İş Konfederasyonu çatısı altında güçlü bir Sendikanın doğuşunu sağlayarak  çalışma hayatına damgasını vurmuştur. 

22-23-24 Şubat 1991
Çelik-İş ve Özdemir-İş’in Olağanüstü Genel Kurulları yapıldı. Çelik-İş kendini fesh edip Özdemir-iş Sendikası’na iltihak kararı aldı.  Özdemir-İş iltihak kararını kabul edip Özçelik-İş Sendikası adı altında yeni Yönetim Kurulunu oluşturdu.

Gnl.Bşk.                  : Mehmet ARAS

Gnl.Bşk.Vekili         : Abdullah KAPLAN

Gnl.Sek.                   : Metin TÜRKER

Gnl.Mali Sek.           : Hikmet Feridun TANKUT

Gnl.Tşk.Sek.            : Mustafa ATLI

Gnl.Eğt.Sek.             : Keramettin ARSLAN

Gnl.Arş.Sek.             : Mustafa ELVEREN

Gnl.Mev. Sek.           : Mustafa Kemal CAN

9-10-11 Ekim 1992
Özçelik-İş’in 7.Olağan Genel Kurulu Yapıldı. Genel Başkan Mehmet ARAS ile Genel Sekreter Metin TÜRKER arasındaki Genel Başkanlık mücadelesi eski Çelik-İş ve Özdemir-İş yöneticilerini ikiye böldü ve Özdemir-İş yöneticileri bu kurulda tasfiye edildi.

Gnl.Bşk.                   : Metin TÜRKER

Gnl.Bşk.Vekili          : Abdullah KAPLAN

Gnl.Sek.                    : Sertif KAHRAMAN

Gnl.Mali Sek.            : Hikmet Feridun TANKUT

Gnl.Tşk.Sek              : Kadir UZUN

Gnl.Eğt.Sek.              : Mustafa AYDIN

Gnl.Arş.Sek.              : Recai BAŞKAN

Gnl.Mev.Sek.             : Mustafa Kemal CAN

24-25 Nisan 1993
Özçelik-İş’in Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı.7.Olağan Genel Kuruldan sonra Sendikanın Genel Yönetimi ve şube Yönetimleri arasında bozulan birlikteliğin yeniden tesisi sağlanarak yeni Genel Yönetim Kurulu seçildi.

Gnl.Bşk.                      : Metin TÜRKER

Gnl.Bşk.Vekili            : Mustafa Kemal CAN

Gnl.Sek.                       : Recai BAŞKAN

Gnl.Mali Sek.              : Hikmet Feridun TANKUT

Gnl.Tşk.Sek                 : Mustafa ATLI

Gnl.Eğt.Sek.                 : Keramettin ARSLAN

Gnl.Arş.Sek.                : Mustafa AYDIN

Gnl.Mev.Sek.               :Mustafa ELVEREN

5 Nisan 1994
5 Nisan kararlarıyla birlikte alınan ekonomik tedbirler Kardemir’in özelleştirilmesini, özelleştirilemezse kapatılmasını gündeme getirdi.  5 Nisan 1994 tarihinde Başbakan olan Tansu Çiller tarafından devletin küçülmesine yönelik özelleştirmeleri savunulmuş ve doğrultudaprograma Kardemir dahil birçok KİT’in (Kamu İktisadi Teşebbüsü) özelleştirilmesi veya kapatılması eklenmiştir.

24 Nisan 1994
O dönem Özçelik-İş Sendikası’nın başkanı olan Türker’in, “Karabük Demir Çelik işletmelerini alacak kişiye yar etmeyiz” (Milliyet, 6 Nisan 1994 s.15) çıkışının ardından, Özçelik-İş Sendikası, 24 Nisan 1994’te Karabük’te tüm halkın katılımıyla büyük bir miting yapmıştır. Bumitinge sadece özelleştirme kapsamındaki Kardemir işçileri değil, esnafıyla, halkıyla öğrencisiyle tüm Karabük halkı katılmıştı. Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Metin Türker’in konuştuğu mitingde, işçiler ve katılanlar başlarına siyah bant taktılar (Çelik-iş, 2015).

Metin Türker, 1989 TDÇİ grevinden edindiği deneyimlerle Karabük halkını ve esnafını da örgütlemeyi başarmıştı. Böylece Kardemir’in kapatılması kararına karşı yalnızca Özçelik-İş üyeleri değil, Karabük’ün tüm bileşenleri örgütlenmişti. İlçedeki demokratik kitleörgütlerinden 30 kişilik bir şehir meclisi kurulmuş ve bu meclis eylemleri başarılı bir şekilde örgütlemeyi başarmıştı. Karabük Demir Çelik işletmelerinin kapatılmasına karşı, farklı kesimlerin katılımıyla çeşitli eylemler yapılmıştı. Metin Türker düzenlenen eylem ve mitinglerdesert söylemler kullanmaktan çekinmedi.

Hükümetin olumsuz tavrına karşı Türker ve yönetimi yeni bir strateji ile 5 Nisan Ekonomik Önlemler Planında yer aldığı şekilde, Kardemir’e talip olduklarını açıkladı ve bu Türk Sendikacılık tarihi açısından önemli bir dönemeç niteliğindeydi. Özellikle bu karar, hem o dönemhem de günümüzde çok tartışılan bir karardır. Aynı dönem Et-Balık Kurumu’nun Hak-İş tarafından alınması gündeme gelmiş ancak gelen yoğun baskılar sonucu geri adım atılmıştır.

Kasım ayına kadar süren yoğun eylemler sonucu hükümetin kapatma kararını 3 yıl ötelemesine neden olmuştu. Metin Türker daha sonra Kardemir’in devralınması için harekete geçti ve tüm eleştirilere karşın Kardemir sembolik bir ücretle işçi ve bölge halkına satılmasınısağladı. Böylece Türker ve ekibi, Karabük halkı ile birlikte Karabük Demir Çelik İşletmeleri’ni yoğun bir mücadele sonucunda kapanmaktan kurtarmıştı. Metin Türker Kardemir’in özelleştirilmesi ile ilgili sorular karşısında, “Bunun bir özelleştirme olmadığı, Karabük’ün işçisi vehalkı ile birlikte fabrikasına sahip çıkması olduğu” şeklinde yanıtlıyordu.

9-10-11 Haziran 1995
Özçelik-İş’in 8. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Gnl.Bşk.                      : Metin TÜRKER

Gnl.Bşk.Vekili            : Mustafa Kemal CAN

Gnl.Sek.                       : Recai BAŞKAN

Gnl.Mali Sek.              : Hikmet Feridun TANKUT

Gnl.Tşk.Sek                 : Mustafa ATLI

Gnl.Eğt.Sek.                : Keramettin ARSLAN

6 Aralık 1997
Genel Başkan Metin TÜRKER vefat etti.  Özçelik-İş’in 9.Olağan Genel Kuruluna kadar Genel Başkanlığa Genel Sekreter Recai BAŞKAN Yönetim Kurulu kararıyla görevlendirildi.

5-6-7 Mart 1999
Özçelik-İş’in 9.Olağan Genel Kurulu Yapıldı.

Gnl.Bşk.                    : Recai BAŞKAN

Gnl.Sek.                     : Mustafa ATLI

Gnl.Mali Sek.             : Hikmet Feridun TANKUT

Gnl.Tşk.Sek               : Mustafa Kemal CAN

Gnl.Eğt.Sek.               : Mustafa TORUNTAY

4-5 Kasım 2000
Özçelik-İş’in Olağanüstü Genel Kurulu Yapıldı.

Gnl.Bşk.                     : Recai BAŞKAN

Gnl.Sek.                      : Şenel OĞUZ

Gnl.Mali Sek.              : Hikmet Feridun TANKUT

Gnl.Tşk.Sek.               : Mustafa Kemal CAN

Gnl.Eğt.Sek.                : Osman Nuri BAL

14 Ağustos 2001
Recai BAŞKAN Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanlığı görevinden istifa etti. Bu gelişme üzerine Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, konu hakkında değerlendirmelerde bulunarak, Genel Yönetim Kurulu Recai Başkan’dan boşalan Genel Başkanlık için, Hak-İş Konfederasyonu ve Özçelik-İş Sendikası Genel Malî Sekreteri Hikmet Ferudun Tankut’u Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanlığı’na oybirliğiyle önerdi.

Özçelik-İş Sendikası Genişletilmiş Başkanlar Kurulu tavsiye kararı üzerine 15 Ağustos 2001 tarihinde toplanan Genel Yönetim Kurulu, Hikmet Ferudun Tankut’u oybirliğiyle Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanlığı’na seçti. Boşalan Özçelik-İş Sendikası Genel Mali Sekreterliği görevine ise sendikamızın Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Mustafa Kemal Can getirildi. Mustafa Kemal Can’dan boşalan Teşkilatlandırma Sekreterliği görevini ise Özçelik-İş Sendikası Genel Sekreteri Şenel Oğuz’un vekâleten yürütmesine karar verildi.

20-21-22 Aralık 2002
Özçelik-İş’in 10.Olağan Genel Kurulu Yapıldı. Sendikanın ünvanı “Demir, Çelik, Metal ve Metal Mamulleri İşçileri    Sendikası (Çelik-İş) ” olarak değişti.

Gnl.Bşk.                    : Hikmet Feridun TANKUT

Gnl.Sek.                     : Şenel OĞUZ

Gnl.Mali Sek.             : Mustafa Kemal CAN

Gnl.Tşk.Sek.              : Ergin ERSAN

Gnl.Eğt.Sek.              : Ruhi AYHAN

2005
Seydişehir Eti Alüminyum Tesisleri’nin özelleştirme kararına karşı Hak-İş Konfederasyonu, Çelik-İş Sendikası ve Seydişehir Alüminyum işçilerinin yürüttüğü mücadelelerle geçen 2005 yılı Türk sendikacılık tarihine altın harflerle yazmasına yetti. Seydişehir Eti Alüminyum Tesisleri’ne verilen mücadele toplumun her kesiminden aldığı destekle artık sadece Seydişehir halkının değil Türkiye’nin hafızalarında yerini aldı. Özellikle siyasi partiler, işçi ve memur sendikaları, demokratik kitle örgütleri, başta Seydişehir halkı olmak üzere ülkemizin heryanında vatandaşlar alüminyum işçisinin destekçisi oldu. Seydişehir Eti Alüminyum işçisinin kararlı ve onurlu direnişi sendikal mücadelede alınması gereken derslerle arkasında koca bir miras bırakmayı başardı.

11-12 Kasım 2006
Çelik-İş’in 11.Olağan Genel Kurulu Yapıldı.

Gnl.Bşk.                    : Hikmet Feridun TANKUT

Gnl.Sek.                     : Şenel OĞUZ

Gnl.Mali Sek.             : Mustafa Kemal CAN

Gnl.Tşk.Sek.              : Ergin ERSAN

Gnl.Eğt.Sek.              : Ruhi AYHAN

30-31 Kasım 2010
Çelik-İş’in 12. Olağan Genel Kurulu Yapıldı.

Gnl.Bşk.                    : Hikmet Ferudun TANKUT

Gnl.Sek.                    : Şenel OĞUZ

Gnl.Mali Sek.            : Mustafa Kemal CAN

Gnl.Tşk.Sek.             : Ali Cengiz GÜL

Gnl.Eğt.Sek.              : Ruhi AYHAN

01-02 Eylül 2012
Çelik-İş’in Olağanüstü Genel Kurulu Yapıldı.

Gnl.Bşk.                    : Ali Cengiz GÜL

Gnl.Sek.                    : Yunus DEĞİRMENCİ

Gnl.Mali Sek.            : Bayram ALTUN

Gnl.Tşk.Sek.             : Muharrem ŞAHİN

Gnl.Eğt.Sek.              : Recep AKYEL

18-19 Ekim 2014
Çelik-İş’in 13. Olağan Genel Kurulu Yapıldı.

Gnl.Bşk.                      : Ali Cengiz GÜL

Gnl.Sek.                      : Yunus DEĞİRMENCİ

Gnl.Mali Sek.             : Bayram ALTUN

Gnl.Tşk.Sek.               : Recep AKYEL

Gnl.Eğt.Sek.               : Ferhan ÖNER

Haziran 2015
Yargıtayca THY Teknik A.Ş’nin iş kolu, Metal iş kolu olarak değiştirildi ve Temmuz 2015’ten itibaren yetki almamızla beraber 6000 kişilik THY Teknik A.Ş de Çelik-İş Sendikası’na katılarak sendikamızın gücüne güç katmıştır.

02 Ağustos 2016

Genel Başkan A.Cengiz GÜL 02.08.2016 tarihi itibari ile Genel Başkanlıktan ve Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmıştır. Sendikamız Ana Tüzüğü gereği Genel Yönetim Kurulu toplanarak yeni görev dağılımını aşağıdaki şekilde yapmıştır.

Genel Başkan Yunus DEĞİRMENCİ,

Genel Sekreter Genel Başkan’ın uhdesinde yürütülmesine,

Genel Mali Sekreter Bayram ALTUN

Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Recep AKYEL

Genel Eğitim Sekreteri Ferhan ÖNER’dir.

13-14 Ekim 2018

  13-14 Ekim 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen 14. Olağan Genel Kurulumuzda alınan karar ile Sendikamızın “ÇELİK-İŞ SENDİKASI” olan kısa adı “ÖZÇELİK-İŞ SENDİKASI” olarak, uzun adı “ÖZDEMİR, ÇELİK, METAL VE METAL MAMULLERİ İŞÇİLERİ SENDİKASI” olarak değiştirilmiştir. 14.Olağan Genel Kurulumuzda göreve seçilen yönetim kurulu üyelerimizin isimleri aşağıdaki şekildedir.

Genel Başkan: Yunus DEĞİRMENCİ

Genel Başkan Yardımcısı:  Bayram ALTUN

Genel Başkan Yardımcısı:  Recep AKYEL

Genel Başkan Yardımcısı: Ferhan ÖNER

16-17 Temmuz 2022

 15. Olağan Genel Kurulumuzda göreve gelen yönetim kurulu üyelerimizin isimleri aşağıdaki şekildedir.

Genel Başkan: Yunus DEĞİRMENCİ

Genel Başkan Yardımcısı:  Bayram ALTUN

Genel Başkan Yardımcısı:  Mustafa KILIÇ

Genel Başkan Yardımcısı: Aydın BAYSAL

Genel Başkan Yardımcısı: Şerafettin KOÇ

Genel Sekreter: Ahmet ÇOLAK