22 Kasım 2023

TOPLU İŞ SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNDE MESS İLE UYUŞMAZLIK TUTULDU

Sendikamız Özçelik-İş ve Metal Sanayi İşverenleri Sendikası (MESS) arasında yaklaşık iki aydır devam eden Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, bugün (22 Kasım 2023) tarihi itibariyle uyuşmazlıkla sonuçlanmıştır.

Toplu iş sözleşme görüşmelerine başladığı günden bu yana yapılan 5 ayrı oturumda, sendikamız ile MESS arasında 48 ana madde, 5 geçici ve 3 ek madde olmak üzere toplam 56 madde üzerinde uzlaşma sağlanmıştır.

Ücret artışı ve sosyal haklara ilişkin parasal maddelerin de aralarında bulunduğu, toplam 39 madde üzerinde ise anlaşma sağlanamamıştır.

Bugün yapılan son oturumda MESS, iki yıllık sözleşme teklifimize karşılık, sözleşmenin üç yıllık olarak yapılmasını teklif etti. MESS, sözleşmenin ilk 6 aylık dilimi için yüzde 35, diğer 6 aylık dönemler için de enflasyon oranında artış yapılmasını sendikamıza teklif etti. Sosyal haklara birinci yıl için yüzde 65 oranında artış yapılmasını öneren MESS, ikinci ve üçüncü yıllar için de enflasyon oranında artış yapılmasını istedi.

MESS, ayrıca Tamamlayıcı Sağlık Sigortası gibi daha önceki sözleşme dönemlerinde elde etmiş olduğumuz bazı kazanılmış hakların sözleşmeden çıkarılmasını istemiştir.

Belirsizliği ve kaos ortamını hedefleyen MESS’in tüm bu tekliflerini, sendikamızın yetkili kurulları tarafından kesin bir dille reddedilmiştir.

Böylelikle uyuşmazlık tutanağını tutularak, arabulucu süreci başlatılmıştır.

MESS vermiş olduğu özellikle ücret artış teklifiyle bizi fabrikalara değil, sokaklara davet etmiş, kaos ve kargaşa çağrısı yapmıştır.

İşçinin böylesi zor bir dönemde çaresizliğe itilmesini, mutfaktaki yangınla baş başa bırakılmasını hiç kimse bizden beklemesin.

Hiç kimse, üretimden gelen gücümüzü harekete geçirmeyeceğimiz algısına düşmesin.

Bu ülkenin kalkınmasını, fabrika bacalarının tütmesini, çarkların dönmesini sağlayan biz emekçileri, kimse test etmeye, açlıkla terbiye etmeye kalkmasın.

Hayat pahalılığının hat safhaya çıktığı, üyelerimizin geçim koşullarının her geçen gün ağırlaştığı bir dönemde, MESS’in masayı deviren bu olumsuz tavrına karşılık, her türlü mücadeleyi kararlılıkla dün olduğu gibi bugün de vereceğiz.

Üyelerimizin talep ve beklentileri karşılayan, onların refah ve mutluluğunu artıran, geçim sıkıntısına çare olacak ücret artışını elde etmeden asla geri adım atmayacağız. 

Her türlü meşru eylemlerin listesi yazılı bir şekilde cebimizde beklemektedir. Gerektiğinde listeyi hayata geçirmekten de geri durmayacağımızı herkes duysun ve bilsin.

Başlayan arabuluculuk sürecinde ve sonrasında da MESS’in iş barışını bozacak, işyerlerinde huzursuzluğu körükleyecek tekliflerinde ısrar etmesi durumunda, yasalar çerçevesinde nasıl ki masada mücadele verdiysek, aynı kararlılıkla sahada da mücadele vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

Üyelerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Özçelik-İş Sendikası