3 Ocak 2014

THY HABOM A.Ş Toplu İş Sözleşme Görüşmeleri Devam Ediyor

Sendikamız ile Türk Hava Yolları Havacılık Ağır Bakım Onarım Merkezi A.Ş. işletmesi arasında 12.11.2013 tarihinde başlayan toplu iş sözleşmesi müzakereleri kapsamında 12.11.2013- 27.11.2013- 17.12.2013 ve 02.01.2014 tarihlerinde toplamda dört oturum yapılmıştır.

Yapılan bu oturumlara; Sendikamız Genel Sekreteri Yunus DEĞİRMENCİ, İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı Zülfikar TAŞDEMİR, Av. J.Aras ARSLAN ile genel merkez ve şubemizin uzman kadrosu katılmış, işveren vekili olarak Ahmet KARAMAN, Yasın AYAZ, Doğan CEBECİ ve Av. M.Cem ARTEKİN katılmışlardır. 02.01.2014 tarihli son toplantıya Sendikamız temsilcileri Ferhan ÖNER, N.Nabi DELİCE, Mustafa AKTAY, Yavuz EKİNCİOĞLU da dahil olmuşlardır. İşveren vekili olarak da Ahmet SOLAK ve Av. M.Cem ARTEKİN’in yerine Av. Serhat KAYA dahil olmuşlardır.

 Yapılan bu oturumlar neticesinde aşağıda başlıkları sunulan maddelerde işveren vekilleri ile karşılıklı mutabakata varılmıştır.

 • Madde 1: TANIMLAMALAR
 • Madde 2: AMAÇ
 • Madde 3: KAPSAM VE YARARLANMA
 • Madde 4: TARAFLARIN SORUMLULUĞU
 • Madde 5: TARAFLARIN TEMSİLİ
 • Madde 6: ÜYELERE EŞİT İŞLEM YAPILMASI
 • Madde 7: SENDİKA TEMSİLCİLERİ VE ATANMASI
 • Madde 8: SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN GÖREVLERİ
 • Madde 9: SENDİKA TEMSİLCİ VE GÖREVLİLERİNİN TEMİNATI
 • Madde 10: SENDİKA ÜYELERİNİN TEMİNATI
 • Madde 11: SENDİKA AİDATI
 • Madde 12: SENDİKADA YÖNETİCİ OLARAK GÖREV ALANLAR
 • Madde 13: TEMSİLCİ ODASI
 • Madde 14: İLAN TAHTASI
 • Madde 15: İŞYERİNİ ZİYARET
 • Madde 18: GENELGELERİN GÖNDERİLMESİ
 • Madde 19: SENDİKA ÜYESİ HAKKINDA BİLGİ
 • Madde 24: GÜNLÜK ÇALIŞMADAN SAYILAN SÜRELER
 • Madde 25: İŞE DEVAMIN TEVSİKİ
 • Madde 26: VASITA GECİKMELERİ
 • Madde 28: DENEME SÜRESİ
 • Madde 30: TUTUKLULUK, GÖZALTINA ALINMA VE MAHKÛMİYET HALİNDE FESİH VE TEKRAR İŞE BAŞLATMA
 • Madde 31: KIDEM TAZMİNATI
 • Madde 32: İHBAR ÖNELLERİ
 • Madde 33: İHBAR VE KIDEM TAZMİNATININ HESAPLANMASI
 • Madde 41: FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN ÖDENMESİ
 • Madde 42: YILLIK İZİNDE ÜCRETİN ÖDENMESİ
 • Madde 43: ÇALIŞMA SÜRELERİ
 • Madde 44: ÇALIŞMALAR ARASI SÜRE
 • Madde 45: GÜNDÜZ VE GECE ÇALIŞMALARI
 • Madde 46: YEMEK PAYDOSU
 • Madde 47: ÇALIŞMALARIN BAŞLAMA VE BİTİŞ SAATİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ
 • Madde 53: SAĞLIK ÜNİTELERİ
 • Madde 54: SU SOĞUTMA CİHAZI VE DUŞ SAĞLANMASI
 • Madde 55: GÖREV BEKLEME YERLERİ
 • Madde 63: YEMEK YARDIMI
 • Madde 78: NAAŞLARIN NAKLİ
 • Madde 79: YOLLUK

                Bu maddelerin dışında, aşağıda başlıkları sunulan maddeler ise 09.01.2014 tarihinde yapılacak olan toplantıda görüşülmek üzere ertelenmiştir.

 • Madde 17: SENDİKAL İZİNLER
 • Madde 21: SAKLI HAKLAR
 • Madde 23: ÇALIŞMA SÜRELERİ
 • Madde 27: YENİ ALINACAK PERSONELİN ÜCRETİ
 • Madde 29: İŞTEN ÇIKARMA CEZASINDA USUL
 • Madde 34: ÜCRET VE ÜCRET ZAMLARI
 • Madde 35: VARDİYA PRİMİ
 • Madde 36: İKRAMİYE
 • Madde 37: FAZLA ÇALIŞMALAR
 • Madde 38: HAFTA TATİLİ ÇALIŞMASI
 • Madde 39: ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLERDE ÇALIŞMA
 • Madde 40: FAZLA ÇALIŞMALARIN DÜZENLENMESİ
 • Madde 48: İŞYERLERİNDE VARDİYA HALİNDE ÇALIŞACAK PERSONELİN TESPİTİ VE DÜZENLENMESİ
 • Madde 49: VARDİYA DEĞİŞİMİ
 • Madde 50: FAZLA ÇALIŞMANIN ÖNCEDEN BİLDİRİLMESİ
 • Madde 51: NORMAL ÇALIŞMA DIŞINDA FAZLA ÇALIŞMA
 • Madde 52: GEÇİCİ GÖREV VE GEÇİCİ GÖREVDE FAZLA ÇALIŞMA
 • Madde 56: YILLIK ÜCRETLİ İZİNLER
 • Madde 57: MAZERET İZNİ
 • Madde 58: DİĞER ÜCRETLİ İZİNLER
 • Madde 59: ÜCRETSİZ İZİNLER
 • Madde 60: HASTALIK İZİNLERİ
 • Madde 61: MANEVRA VE SİLÂHALTINA ALINMA İZNİ
 • Madde 62: HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞANLARA VERİLECEK İZİN
 • Madde 64: EVLENME YARDIMI
 • Madde 65: SOSYAL YARDIM
 • Madde 66: ÖĞRENİM YARDIMI
 • Madde 67: MUVAZZAF ASKERLİK YARDIMI
 • Madde 68: ÇOCUK YARDIMI
 • Madde 69: YAKACAK YARDIMI
 • Madde 70: BAYRAM HARÇLIĞI
 • Madde 71: İŞYERİNE GETİRİP GÖTÜRME
 • Madde 72: KREŞ YARDIMI
 • Madde 73: DOĞUM YARDIMI
 • Madde 74: SEYAHAT YARDIMI
 • Madde 75: İŞ KAZASI, MALULİYET VE ÖLÜM YARDIMI
 • Madde 76: GEÇİCİ GÖREVLE YURTDIŞINA GÖNDERİLEN PERSONELİN HASTALANMASI
 • Madde 77: HASTALIK HALİNDE NAKİL
 • Madde 80: GİYİM EŞYASI VE KORUNMA MALZEMESİ
 • Madde 81: YÜRÜRLÜK VE SÜRE
 • Madde 82: İMZA TARİHİ
 • Geçici Madde 1: FARKLARIN ÖDENMESİ
 • Geçici Madde 2: SENDİKA AİDAT FARKI

                Aşağıdaki maddeler ise karşılıklı mutabakat neticesinde taslaktan çıkarılmıştır.

 • Madde 16: SOSYAL TESİSLERDEN YARARLANMA
 • Madde 20: ŞİKÂYET KADEMELERİ VE ÇÖZÜMÜ
 • Madde 22: İŞE ALMADA USUL

                Bu zamana kadar ki toplu iş sözleşmesi görüşmelerimiz, işveren vekilleri ile karşılıklı iyi niyet çerçevesinde devam etmiş olup, bundan sonrasında da yasal süre içerisinde aynı şekilde devam edecektir.

                Sürecin tüm sendikamız üyesi THY HABOM çalışanları adına hayırlı sonuçlanmasını temenni ederiz.