8 Aralık 2017

SEYDİŞEHİR ŞUBE OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

 

Seydişehir Şubemizin 6. Olağan Genel Kurulu, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere, 24 Aralık 2017 tarihinde saat 10:00’da ÇELİK-İŞ SENDİKASI SEYDİŞEHİR ŞUBESİ TOPLANTI SALONUNDA (Milli Egemenlik Caddesi No: 72 Kat. 2 Seydişehir / KONYA)gerçekleştirilecektir. 

Bu tarihte çoğunluk sağlanamadığı taktirde, 31 Aralık 2017 tarihinde aynı adres ve saatte toplanılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur…

GÜNDEM

 

1)AÇILIŞ VE YOKLAMA

2)DİVAN HEYETİNİN SEÇİMİ

3)SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞININ OKUNMASI

4)ŞUBE BAŞKANININ AÇILIŞ KONUŞMASI

5)GENEL BAŞKANIN KONUŞMASI

6)ZORUNLU ORGANLARA MÜRACAAT

7)FAALİYET RAPORLARININ OKUNMASI VE MÜZAKERESİ

8)SEÇİMLER

9)DİLEK VE TEMENNİLER

10)KAPANIŞ