19 Ocak 2015

Sendikamızın Eğitimleri Hız Kesmiyor

Çelik-İş Sendikası, 15-18 Ocak 2015 tarihlerinde Antalya’nın Lara İlçesinde, kapsamlı bir eğitim semineri düzenledi.

Açılış Konuşmasında söz alan Sendikamız Genel Eğitim Sekreteri Ferhan ÖNER,  seminerin önemine değinirken, teşkilatımızın bu tür seminerlere devam edeceğinden bahsederek sözü Genel Başkanımız Cengiz GÜL’e bıraktı.

Gül, Çelik-İş Sendikasının Sendikal hareketlerinden bahsederek, 1980 sonrası sendikanın dününü ve bu gününü özetledi. Hak-iş Konfederasyonunun demir – çelik grevlerinde Çelik-İş Sendikasının hep yanında olduğunu, sendikal mücadelede emek ve dayanışma sayesinde bu günlere gelindiğini, bugün İsdemir’de yaşanan süreçte, Çelik-İş üyelerinin dik duruşunu bu mücadelede işçi sınıfının çektiği zorlukları, çelik işçilerine yapılan baskıları anlattı. 

Çelik-İş Sendikasının eğitim çalışmaları için gerekli her türlü desteği verileceğini söyleyen Gül; sözlerine “Ünlü romancı Victor Hugo der ki; “Siz yardım edilmiş yoksullar istiyorsunuz, biz yoksulluğu ortadan kaldırılmış insanlar istiyoruz.” İşte bunu sağlamalıyız. Türkiye işçi sınıfının ciddi anlamda eğitilmiş bir kitle olması gerektiğini savunuyoruz. Bugün ülkemizde bu anlayışı aşmalıyız. Sermaye kesiminin para kazanmak en doğal hakkıdır ancak bu kesim işçiye ne verileceğine tek başına karar vermek istiyor. İşçi sınıfını sürekli yardıma muhtaç kılmak istiyorlar. Türkiye’mizde yoksul olmasın istiyoruz. İşimiz zor, yolumuz uzun ama Çelik-İş Sendikasına da böylesine zor bir işi başarmak yakışır. Çelik-İş Sendikasının da çıkışı bu şekildedir. Karabük’te bir avuç işçi limon sandıklarının üzerinde sendikamızı kurar ve en saf ve temiz istekler dile getirilir. Hiçbir ideolojik hedef olmaksızın işçilerimiz bir araya gelmiştir. Bugün, ne güzeldir ki, Türkiye’nin dört bir yanından gelen işçi kardeşlerimiz de, o limon sandıklarının üzerinden dile getirilen düşünceler konusunda Karabük işçisiyle aynı paydada buluşmuştur. İşte bugün bu çatı altında bizi bir araya getiren güçte budur.“ şeklinde devam etti ve eğitim çalışmalarının başarılı geçmesini temenni ederek sözü konfederasyonumuz Genel Başkanı Mahmut ARSLAN’a bıraktı.

Arslan, Sendikamız Genel Başkanı Cengiz GÜL’e ve Çelik-İş üyelerine teşekkür etti. Hak-İş ve Çelik-iş eski yöneticileri Necati Çelik ve Metin Türker’e rahmet dileyerek Tüm teşkilatı selamladı. Çelik-İş’in çalışma hayatına katkılarına ve önemine değinen Arslan iş kollarında yaşanan sıkıntılardan bahsederek Hak-İş Konfederasyonu bünyesinde yeni sendikalar kurup mevcut sendikaları güçlendirerek bu mücadeleyi yakından takip ettiklerini, yeni kurulacak sendika ile 20 iş kolunun tamamında örgütlü olacaklarını belirtti.  Hak-İş’e bağlı tüm sendikaları Türkiye’nin en güçlü sendikaları yapmak istediğini belirten Mahmut Arslan; “İşkolunuzdaki diğer iki sendika da işçiyi temsil etmekten uzak durumdalar. Burada tek sendika Çelik-İştir. Rakiplerin gücü bizi korkutmamalı. Güce tamah edersek ortadan kalkarız. İnandığımız doğruları savunmaya devam edeceğiz. Mücadeleye soyluluk parayla sağlanmaz. Sendikamızın kendini yeni kılması ve çağın gerekliliklerine uyması gerekir. Çelik-iş Hak-iş ile bütünleşmiştir. Her sendika için 24 saat görev başındayız. Rakipleri gerçek anlamda sendika olarak görmüyoruz. Hak-İş olmanın büyük avantajları var. Ama Hak-İş olarak bulunduğumuz yeri yeterli bulmuyoruz. Daha yapacak çok işimiz var. Konfederasyonumuzu kuranların mirasını geleceğe taşımak bizim boynumuzun borcudur. Bu süreçte Türkiye’nin en büyüğü olacağız. Bu arada sürekli yabancı sendika heyetlerini karşılıyoruz. Herkes “Siz öncülük edin” diyor. Yeni bir sendika modeli oluşturmak zorundayız. Özellikle eski Osmanlı coğrafyasından sürekli olarak “bizimle ilgilenin” talebi geliyor. Tarihimiz bizi bırakmıyor. Hak iş olarak bunlara da koşmaya çalışıyoruz.”  şeklinde konuştu.

Arslan konuşmasını; “6356 sayılı sendikalar kanunun geldiğinde Hak-İş’e bağlı sendikaların sendikal barajı geçemeyeceğini söylüyorlardı. Çelik-İş Sendikasının baraj sorunun yoktur ve metal sektöründe örgütsüz olan iş yerlerinin Çelik-İş Sendikasına ihtiyacının vardır” şeklinde tamamladı.

Protokol konuşmalarının ardından, eğitim programına geçildi. Eğitimde, Doç. Dr. Özgür Müftüoğlu Sendikalar ve Sınıf Mücadelesi Tarihi, İşyeri Örgütlülüğünün Önemi ve İşyeri Temsilcisinin Rolü ve Örgütlenme Stratejisi konusuna değindi. Daha sonra kürsüye çıkan Av. Jan Aras ARSLAN Hukuksal Mücadele, İş Kanunu, Sendikalar Kanunu ve İdari Hukuk konusunda katılımcılara bilgi verirken, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanı Ali Rıza Tiryaki de İş Sağlığı ve İş Güvenliği hususunda önemli bilgiler sundu. Çelik-İş Sendikası yönetimi tarafından, katılımcılara sertifikalarının da verilmesinin ardından üç günlük eğitim tamamlandı.