13 Mart 2020

SENDİKAMIZ ÖNEMLİ BİR PROJEYE İMZA ATTI

Sendikamız Özçelik-İş’in, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına yapmış olduğu “Eğitim Yoluyla Metal Sektörü Çalışanlarının Güvenlik Kültürünü Arttırma” projesi kabul edildi. 

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci’nin başkanlığında yürütülen proje başvurusu, Çalışma Bakanlığı tarafından Mart 2020 tarihi itibariyle kabul edildi. 

Proje kapsamında verilecek eğitimlerle birlikte çalışanların güvenlik kültürü konusunda bilincinin artması, önleme ve koruma tedbirlerinin alınmasına katkı sağlanacak, bu durum işçi sağlığına, ailelerine ve dolaylı olarak da topluma fayda sunacak. 

Hazırlanan yayınlarla birlikte proje sürdürülebilir hale gelecek ve akademik olarak kullanılmaya devam edecektir.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Genel Başkanımız Değirmenci, “Metal teknolojisi dünya ticaretinde ve ülke kalkınmasında önemli yeri olan sektörlerden biridir. Metal işkolunda yer alan, demir çelik fabrikaları ile metalden mamul eşya, makine imalatı ve montajı, motorlu taşıtların tamiri işi yapılan işyerlerinde, teknoloji ağırlıklı olarak üretim yapılmakla birlikte emek yoğunluğu da dikkate değer düzeydedir. Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik kriz ve piyasa daralmaları rekabetin artması gibi nedenlerden, mamul ve yarı mamul ile enerji kullanımında tasarruf yapılamayacağından, çalışan sayısı düşürülerek, makineleşme artmaktadır. Bunun sonucunda, çalışanlara dolaylı olarak daha fazla iş yükü binmekte ve uzun süreli çalışmalar yapmaktadırlar. Yorgunluğa, strese, dikkat azalmasına gibi olumsuz durumlara sebep olan uzun süreli çalışmalar sonucunda iş kazaları da meydana gelmektedir. Metal sektörü Türkiye’de en büyük istihdam kapısıdır. Çalışanların bu sektörde çalışma ortamında korunması; devletin, işverenin ve çalışanların bizzat kendilerinin iş güvenliği bilinci ile yaptıkları çalışmalara bağlıdır. Çalışanların iş güvenliği açısından güvenli olmayan kendi davranışlarının ve çevresinde olup bitenlerin farkında olması iş güvenliği bilincinin göstergesidir. İş güvenliği bilinci herkes tarafından öğrenilmeli ve her çalışanın işinin bir parçası haline gelmelidir. Biz de bu projemiz sayesinde üyelerimizi bahsi geçen konularda bilinçlendirerek, iş kazalarının yaşanmamasına katkı sunacağız” ifadelerini kullandı. 

“İŞ KAZALARINA KARŞI ÜYELERİMİZİN BİLİNÇ DÜZEYİ ARTACAK”

Sendika olarak iş sağlığı ve güvenliği konusuna büyük önem verdiklerini kaydeden Değirmenci, “Proje kapsamında üyelerimize vereceğimiz iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile metal sektöründeki iş kazalarına yönelik çözümleyici bir adım atılmış olacaktır. Böylelikle üyelerimizin iş kazalarına karşı bilinç düzeyi artmış olacak. 

Bu eğitimler sonucunda üyelerimiz çevresel koşullara yönelik riskler hakkında bilinçli ve değişime yönelik bir bakış açısı kazandırılması hedeflenmektedir” diyerek projenin faydalarını anlattı.