19 Haziran 2022

ÖZÇELİK-İŞ SENDİKASI 15.OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU


Sendikamızın 15. Olağan Genel Kurulu, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Balgat, Kızılırmak Mah. 1443. Cad. 06520 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan THE GREEN PARK HOTEL’de 16-17 Temmuz 2022 tarihlerinde saat 10:00’da gerçekleştirilecektir.

Yasal çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı aynı gündemle, aynı adreste ve aynı saatte, 23-24 Temmuz 2022 tarihlerinde toplanacaktır.

GÜNDEM

1- Yoklama ve Açılış
2- Genel Kurul Divan Başkanlığının Seçimi
3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması
4- Genel Başkanın konuşması
5- Misafirlerin Takdimi ve Konuşmaları
6-Komisyonların Seçimi;
     a) Tüzük Tadil ve Kararlar Komisyonu
     b) Hesap Tetkik ve Tahmini Bütçe Komisyonu
7- Raporların Okunması ve Müzakereleri;
     a) Faaliyet ve Mali Raporların Okunması, Müzakeresi ve İbra
     b) Denetleme Kurulu Raporlarının Okunması, Müzakeresi ve İbra
     c) Tüzük Tadil ve Kararlar Komisyonu Raporunun Okunması ve Müzakeresi
     d) Hesap Tetkik ve Tahmini Bütçe Komisyonu Raporlarının Okunması ve Müzakeresi
8- Zorunlu Organlara Adaylık Müracaatları
9- Genel Yönetim Kuruluna Verilmesi Gereken Yetkilerin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması
10- Seçimler;
       a) Genel Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeliklerin Seçimi
       b) Denetleme Kurulu Asıl ve Yedek Üyeliklerin Seçimi
       c) Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyeliklerin Seçimi
       d) Hak-İş Konfederasyonu Genel Kurul Delegelerinin Seçimi
11- Dilek ve Temenniler
12- Kapanış