11 Aralık 2017

MESS GRUP TİS SÜRECİNE İLİŞKİN ÇELİK-İŞ SENDİKASI EYLEM PLANI

Metal Sanayi İşverenleri Sendikası(MESS) ile Sendikamız Çelik-İş arasında 6 Ekim 2017 tarihinde başlatılan MESS Grup Toplu İş Sözleşmeleri, 4 Aralık 2017 tarihi itibariyle uyuşmazlık ile sonuçlanmıştır.

 

Sendika olarak, MESS ile görüşmeler başlamadan aylar öncesinde, MESS’e bağlı işyerlerinde alınteri döken üyelerimizle ve bu işyerlerinin bağlı olduğu şube yöneticilerimizle uzun istişareler yapıp, toplu iş sözleşmesi taslağımızı şekillendirerek, masaya oturduk.

 

Aynı zamanda ülkemizin ekonomik şartlarını göz önünde bulundurarak, üyelerimizin emeğinin karşılığını istediğimiz taslağımıza son şeklini verirken, metal sektöründeki gelişmeleri ve piyasa koşullarını göz ardı etmeyerek, gerçekçi talepler içeren, çalışanın hakkını arayan bir taslak ortaya çıkardık.

Bu kapsamda üyelerimizden, işyeri temsilcilerimizden ve şubelerimizden edindiğimiz bilgiler ve yoğun talepler ışığında, taslağımızda; iyileştirme, kıdem ve zam olmak üzere, üç temelde, ücret maddelerine ilişkin taleplerimizi sıraladık. Taslağımızda İki yıllık toplu iş sözleşmenin, kırmızı çizgimiz olduğuna yer verdik.

 

Üyelerimizin talep ve beklentileri dikkate alınarak hazırlanan ve tüm iyi niyetimizi muhafaza ederek, oturduğumuz müzakere masasında, bu taslağımıza cevap vermekten uzak, bir MESS teklifiyle karşı karşıya kaldık.

Bugün geldiğimiz noktada, MESS ile yapılan son toplantıda, taleplerimizin yok sayıldığına, üretimin en önemli aşamasında yer alan üyelerimizin emeklerinin görmezden gelindiğine, sadece işletme sahiplerinin refah ve mutluluğunun gözetildiğine, iş barışına katkı sunmaktan öte, bu barışı bozucu tekliflerin önümüze getirildiğine, üzülerek şahitlik ettik.

 

Tüm bu müzakereler sonucunda Sendika olarak, MESS’e bağlı işyerlerimizin olduğu şube yöneticileriyle yol haritamızı belirlemek üzere Genel Merkezimizde bir toplantı gerçekleştirdik.

Toplantıda MESS’in bu tutumunun biz emekçileri, bir dizi eylemsel kararlar almaya ittiğini müzakere etmiş bulunmaktayız.

 

Bu doğrultuda;

 

Demokratik hakkımızın birer yansıması olan eylemlerimizi, belirli bir periyotta, belirli bir süreç içerisinde, hayata geçirme azmi ve kararlılığı içerisinde olacağız.

Eylem planımızın ilk safhasını, demokratik ve hukuk kuralları içerisinde, işyerlerinde sesimizi duyurma, kendimizi ifade etme, haksızlığa karşı duracağımız direncini gösterme bağlamında, işyeri temsilcilerimiz ve üyelerimizle yapılacak istişareler ve alınacak kararlar neticesindeki uygulamalar oluşturacaktır. 

Üyelerimizden aldığımız ve üretimden gelen güçle, yüksek bir inanç ve enerji içerisinde eylem sürecini sonuna kadar devam ettirme kararlılığında olacağız.

 

İkinci aşamada, sonuç alınamaması halinde, sürdürdüğümüz eylemlerimizin seviyesi, her geçen gün artarak devam edecektir.

 

Son aşamada ise, toplu iş hukukunda temel hakkımız olan ve toplu sözleşme süreçlerinde etkin silahımız olan araçlarımızı da kullanmaktan çekinmeyeceğiz. Bu sürecin uyuşmazlıkla devamı halinde, grev de dahil yasal sınırlar içerisinde, her türlü mücadeleden geri durmayacağımızı da bilmenizi isteriz.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.