7 Nisan 2014

İstanbul 2 No’lu Şube’nin 7’nci Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Sendikamızın İstanbul 2 No’lu Şubesi 7’nci Olağan Genel Kurulu 6 Nisan 2014 Pazar günü saat 10:00’da Kartal’da toplandı. Şube Başkanlığı’na Hasan Şam, Şube Sekreterliği’ne Şakir Süyüm, Şube Mali Sekreterliği’ne Selahattin Güzel, Şube Teşkilat Sekreterliği’ne Levent Taşdemir, Şube Eğitim Sekreterliği’ne Yaşar Başağaç seçildi. 


Toplantı açıldıktan sonra yeterli çoğunluk sağlandığı tespit edildi. Divan heyetinin oluşturulması için önerge sunuldu. Kabul edilen önergeyle divan başkanlığına Yunus Değirmenci, divan başkan yardımcılığına Ulvi Üngören, divan raportörlüğüne Şerafetti Koç, divan üyeliğine Rıfat Kurt ve Ahmet Çolak seçildi.

Cemil Sarısoy tarafından yapılan açılış konuşmasından sonra Genel Başkanımız Cengiz Gül kürsüye davet edildi.

Cengiz Gül, ülke ve çalışma yaşamının gündemine ilişkin düşünce ve tespitlerini delegasyonla paylaştı. Çalışma yaşamının en önemli sorununun demokratik sendikal anlayışın eksikliği olduğunu, bu sorunu gidermek adına sendika olarak demokratik sendikacılığa önem verildiğini ve bu değişimin başladığı andan itibaren faydalarının görüldüğünü ifade etti. 2 No’lu Şube’de delege seçimlerinde bu anlayışın örneklerini görmekten duyduğu memnuniyeti genel kurulla paylaştı. Demokratik sendikal anlayışımız gereği yapılacak seçimlerin şubemize önemli katkılar sunacağına ve aday olan arkadaşların şubemizi büyütecek çalışmalar yapacağına inandığını belirtti. Çalışma yaşamındaki yanlışları ve çözüm önerilerini anlatan Cengiz Gül, dayanışmanın ve birlikte hareket etmenin önemini vurgulayarak bu yanlışlardan kurtulmak adına ortaklaşmanın kaçınılmazlığı üzerinde durdu. Son dönemde yaptıkları örgütlenmelerden bahsederek bu örgütlenmenin tüm teşkilat tarafından benimsenmesinin ve işçiden genel başkana kadar herkesin çalışmasının gerekliliği üzerinde durdu. Genel Başkanımız, yeni seçilen yönetim kuruluna başarılar dileyerek konuşmasını bitirdi.