2 Şubat 2023

INDUSTRIALL KÜRESEL SENDİKASI HAVACILIK SEKTÖRÜ TOPLANTISINA KATILDIK

Sendikamızın üyesi olduğu IndustriALL Küresel Sendikası tarafından Fas’ın Casablanca şehrinde 24-26 Ocak 2023 tarihleri arasında düzenlenen “Küresel Havacılık Sektör Toplantısı”na katıldık.

Toplantıya ülkemizin yanı sıra, Amerika, Belçika, Fransa, Hindistan, Güney Afrika, Brezilya ve Tunus gibi ülkelerin temsilcilerinden oluşan yaklaşık 40 kişi katılım sağladı. Türkiye’yi temsilen Sendikamızın Genel Başkan Yardımcısı Aydın Baysal ve Sendikamızın Dış İlişkiler Uzmanı Meltem Toraman Soğuksu katıldı.

Toplantı Uluslararası Makinistler ve Havacılık İşçileri Derneği’nin (IAM) Eş Başkanı Bob Martinez’in selamlama ve açılış konuşması ile başladı. Martinez, 600 bin aktif ve emekli IAM üyesinin sözleşmelerini ve kariyerlerini korumaya ve geliştirmeye kararlı olduklarını ifade etti. Daha sonra sözü IndustriALL Küresel Sanayi Sendikasının Havacılık ve Uzay Endüstri Direktörü Georg Leutert aldı. Leutert, havacılık ve uzay sektöründe ortak bir sektör politikası oluşturmak ve sendikaların sektördeki gelişmelerini ve zorluklarını ele almak için ortak bir strateji geliştirmek üzere bağlı kuruluşlarla etkileşim içine girdiğini, çalışmaların yönlendirme komitesi tarafından yürütüldüğünü anlatan bir sunumu katılımcılarla paylaştı.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ BAYSAL SUNUM YAPTI

Toplantının ikinci gününde USA, Brezilya, Güney Afrika ve Türkiye’ye söz hakkı verildi. Türkiye’yi temsilen Genel Başkan Yardımcımız Aydın Baysal da bir sunum yaptı. Sendikamız ve havacılık sektörüne ilişkin şu bilgileri katılımcılarla paylaştı. Genel Başkan Yardımcımız Baysal konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

 “Ülkemiz havacılık sektörü için coğrafik ve ekonomik olarak çok önemli bir konumdadır. Pandemi sonrası sınırlarımızdaki siyasi ve ekonomik gelişmeler tüm sektörleri ve çalışanları olumsuz etkiledi. Tüm bu olumsuzluklara rağmen havacılıkta hızlı bir büyüme ve toparlanma yaşıyoruz. İstanbul’da yeni havalimanın açılışıyla kargo ve yolcu taşımacılığında Avrupa’nın en büyüklerinden olduk. Umarım diğer işletmeler de bunu örnek alır. Ülkemizde ayrıca hava savunma araçlarının üretimine başlanmasıyla nitelikli ve tecrübeli personele ihtiyaç arttı. Dünyada insansız hava araçlarının teknolojik ve stratejik önemine duyulan ihtiyaç bu sektörün daha da büyüyeceğine işaret ediyor. Havacılıkta yolcu ve kargo taşımanın yansıra savunma sanayisinin de gelişmesi bizleri daha da umutlandırıyor. Daha çok istihdam ve iş gücü ihtiyacı olacağına inanıyoruz. Onların örgütlenmesi ve sendikalı olmaları için politikalar geliştirmeliyiz.  Sektörde nitelikli iş gücü kadar nitelikli işverenlere de ihtiyaç var. İnsan odaklı bir yönetim anlayışı ve adil bir ücret sistemi kurulmalıdır. Kaliteli personellerin yetişmesi için havacılık alanında eğitim veren kurumlarla iş birliği ve diyalog içinde olmalıyız. Çalışanların sadece ekonomik sıkıntılarına değil sosyal ve mesleki gelişimine de katkı sunmalıyız. Öte yandan Rusya ve Ukrayna savaşı turizm ve kargo taşımacılığımızı da zarar verdi. Akdeniz’deki gerilim ve Güneydeki siyasi problemler ülkemize ve ekonomimizi bir dönem sekteye uğrattı. Dünyada enerji maliyetlerinin düşmesi ve ekonomik krizin aşılması için bu sorunun çözümüne hepimiz destek olmalıyız. Aksi takdirde alınan zamlara ya da yapılan sözleşmelere rağmen enflasyon yükselmeye devam edecektir. Bu da tüm çalışanların geçim sıkıntısını arttıracaktır.  Hepimiz, iş birliği ve ortak akılla bu krizlerin aşılmasına kafa yormalıyız. Savaşın ve ekonomik krizlerin her ülkede tüm çalışanlar için en büyük tehdit olduğunu unutmamalıyız. THY gibi büyüyen şirketlerin kârını ve gücünü çalışanlarıyla paylaşmasını üyelerimiz ve sektörümüz adına çok önemsiyoruz. Umarım diğer işletmeler de bunu örnek alır. İş kazalarının azalması ve ölümlerin yaşanmaması için uluslararası düzeyde iş birliğine ve güçlü kararlara ihtiyaç var.” dedi.

Daha sonra, Baysal, tüm katılımcılarla beraber Casablanca Havaalanı yakınlarında bulunan Safran fabrikasını ziyaret etti.

Toplantı üç günün değerlendirilmesi ve yapılan sunumların raporlaştırılıp katılımcılarla paylaşılmasının ardından sona erdi.