26 Şubat 2024

INDUSTRİALL AVRUPA OLAĞANÜSTÜ İCRA KURULU TOPLANTISINA VE ŞİRKET POLİTİKASI KONFERANSINA KATILDIK


Sendikamızın üyesi olduğu IndustriAll Avrupa’nın Olağanüstü İcra Kurulu Toplantısı, 13 Şubat tarihinde ve IndustriAll Avrupa Şirket Politikası Konferansı 15-16 Şubat tarihleri arasında Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirildi. Toplantıya Genel Başkan Yardımcımız Aydın Baysal ve Gebze Şube Başkanımız Selçuk Durmuş katıldı.

13 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilen IndustriAll Avrupa Olağanüstü İcra Kurulu Toplantısı’nda Genel Sekreterliğe Judith Kirton-Darling, Genel Sekreter Yardımcılığına ise Isabelle Barthès seçildi.

Genel Başkan Yardımcımız Baysal ve Şube Başkanımız Durmuş, daha sonra 15-16 Şubat 2024 tarihleri arasında, IndustriAll Avrupa üyesi sendikalarla birlikte, iki yılda bir düzenlenen Şirket Politikası Konferansına katıldı.

Konferansta yüzden fazla sendika lideri ve çokuluslu şirketlerde temsilciler, dayanıklı şirketler inşa etmenin bir önkoşulu olarak, işçilerin sesinin güçlendirilmesine yönelik acil ihtiyaç üzerinde istişare yaptı.

İki gün süren panel tartışmaları ve çalıştaylar boyunca sendikacılar ve politika yapıcılar, işçilerin temel önceliklerine ilişkin stratejileri tartıştılar. Konferans, acil eyleme geçilmesi yönünde oybirliğiyle yapılan bir çağrıyla sona erdi.