21 Nisan 2016

Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz AKYEL Kahire’de

Mısır Kahire’de 17-18 Nisan 2016 tarihinde düzenlenen Arap Metal ve Mühendislik Endüstrileri Federasyon Toplantısı 14 ülkenin katılımıyla gerçekleştirildi.

Mısır-ETUC Konfederasyonu’na bağlı Mısır Metal İşçileri tarafından organize edilen toplantıya Sendikamızın Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Sayın Recep AKYEL ile Türkiye ve Arnavutluk’tan aynı iş kolunda yer alan sendikaların temsilcileri gözlemci olarak katıldı.

Metal İşçileri Sendikası ve Arap Metal ve Mühendislik Endüstrileri Federasyonu’nun daveti üzerine katıldığımız toplantıda Mısır Metal İşçileri Sendikası Genel Başkanı Khalid Mounir Al-fekhy AKYEL’e plaket takdim etti.