10 Aralık 2020

GENEL BAŞKANIMIZ DEĞİRMENCİ; “SENDİKAL HAREKETİN HEM ULUSAL HEM DE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ VE DAYANIŞMAYA İHTİYACI VAR”

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Türkiye’de Otomobil ve Tedarikçileri Sektörlerinde Küresel Çerçeve Sözleşmeleriyle (GFA) Sendikal Güç Oluşturulmasına İlişkin IndustriALL Küresel Sendika Sanal Atölye Çalışmasına katıldı.

Video konferans yöntemiyle 8-9 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen toplantıya Genel Başkanımız Değirmenci’nin yanı sıra, Genel Başkan Danışmanımız ve avukatımız Aras Arslan, Uluslararası İlişkiler Danışmanımız Pınar Özcan ve Uluslararası İlişkiler Uzmanımız Meltem Toraman Soğuksu katıldı.

Türkiye’de metal iş kolunda örgütlü üç büyük sendika genel başkanının da katıldığı toplantıda açılış konuşmasını Genel Başkanımız Değirmenci yaptı. 

Konuşmasında “Kazanılmış haklarımızın korunması ve geliştirilmesinin yanı sıra örgütlenme konusunda da ciddi zorluklar yaşadığımız bir dönemden geçiyoruz” diyen Değirmenci, “Özçelik-İş Sendikası olarak, otomotiv sanayinde dünyanın önde gelen otobüs, midibüs ve yine otomotiv sanayinde tedarikçi olarak faaliyet gösteren işyerlerinde örgütlü olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fakat işveren baskısı, işverenlerin yetki belgelerimize keyfi itirazları, uzayan yargı süreçleri, yasal boşluklar, bürokratik engeller, örgütlenme konusunda adeta elimizi kolumuzu bağlamaktadır.  Bu nedenle örgütlenme konusunda yapılacak her türlü işbirliği ve dayanışma, sendikamıza artı bir değer olarak geri dönecektir. Henüz saha pratiğini gerçekleştirmediğimiz Küresel Çerçeve anlaşmasına ilişkin hazırlıklarımızı tamamladık. Bu toplantıyla elde edeceğimiz bilgilerin,  deneyimlerin ve küresel çerçeve sözleşmelerinin yakın gelecekte bizim örgütlenmemize çok önemli katkıları olacağına ve yakın zamanda örgütlenmemizin önünün açılacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.  


Değirmenci, Sermayenin her geçen gün güç kazandığı günümüzde, sendikal hareketin de hem ulusal hem de uluslararası alanda güç kazanmasını dileğiyle konuşmasını tamamladı.

Genel Başkanımız Değirmenci’nin ardından, Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak konuşmalarını gerçekleştirdi.

Genel Başkanların ardından Küresel Sendika Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan konuşmasını gerçekleştirerek, bu toplantıyı çok önemsediklerini belirtti. 

Dayanışmanın ve işbirliğinin önemine vurgu yapan Özkan,  zor zamanlardan geçtiğimiz bu dönemde küresel sözleşmelerin daha da önemli olduğunu belirtti. 

Toplantının bir sonraki bölümünde ise Otomobil ve Tedarikçileri Sektörlerinde Sendikaların Karşı Karşıya Olduğu Zorluklar konusunda Türkiye’de sektörde örgütlü sendikaların temsilcileri sunum yaptı. Sendikamızı temsilen Avukatımız Aras Arslan söz alarak, örgütlenme sürecinde karşılaştığımız sorunlarla ilgili bilgilendirme yaptı. Özellikle uzayan yasal süreçlere dikkati çeken Arslan, dayanışma ve birlikteliğin çok önemli olduğunu, sorunların birliktelikle aşılabileceğini vurguladı.