17 Eylül 2021

GENEL BAŞKANIMIZ DEĞİRMENCİ, INDUSTRİALL KÜRESEL’İN KONGRESİNDE KONUŞTU

Dünya genelinde 140 ülkeden Maden, Enerji ve Üretim sektörlerinde çalışan 50 milyon işçiyi temsil eden, Özçelik-İş olarak üyesi olduğumuz IndustriALL Küresel Sendikanın 3. Olağan Genel Kurulu 14 -15 Eylül 2021 tarihlerinde  “Adil bir gelecek için birleştik” temasıyla online olarak gerçekleştirildi.

Sendikamızı temsilen kongreye Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci delege başkanı olarak katılırken, şube başkanlarımız, kadın komite üyelerimiz ve Dış İlişkiler Uzmanımız Meltem Toraman Soğuksu da  delege ve gözlemci olarak kongreye katılım sağladı.

Genel Başkanımız Değirmenci, eylem planına yönelik kongreye hitaben bir de konuşma gerçekleştirdi.

“İçerisinden geçtiğimiz zaman diliminde, özellikle COVİD-19 virüsünün emekçiler üzerindeki yıkıcı etkilerine hep birlikte şahitlik ettik” diye konuşan Değirmenci, “Tüm dünyada var olan tüm sorunlara pandeminin de katılmasıyla, çözülmeyi bekleyen sıkıntılara yenileri eklenmiştir. Özellikle pandemi süreciyle birlikte iş sağlığı ve güvenliği, örgütlenme ve uluslararası sendikal dayanışma gibi hayati konuların önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Pandemide, sendikalaşmanın olmadığı iş yerlerinde çalışan emekçilerin, salgının yıkıcı etkilerine, işverenlerin sömürü düzenine daha fazla maruz kaldığını gördük. Bu nedenle örgütlenmenin önemi daha fazla artmıştır” ifadelerini kullandı.


Özellikle metal sektöründe örgütlenmede yaşanan sıkıntıların hat safhaya çıktığını kaydeden Değirmenci, “Ülkemizde sendikalaşma çalışmaları yaptığımız neredeyse tüm işyerlerinde emekçiler, işverenlerin baskı ve tehditlerine maruz kalmıştır. Tek başına sendikaların özellikle küresel ölçekli şirketler karşısında çaresiz kaldığı düşünüldüğünde, uluslar arası dayanışmanın ve güç birliği daha da önemli hale gelmiştir” dedi.

Öte yandan IndustriALL’un geçtiğimiz dönem başkanlığını yürüten Almanya IG Metal Sendikasının Genel Başkanı Jörg Hofmann 2021-2025 dönemi için bir kez daha IndustriALL Başkanlığına seçildi. IndustriALL’un yeni Genel Sekreteri Atle Hoie olurken Genel Sekreter Yardımcılıklarına Kemal Özkan, Christine Olivier ve Kan Matsuzaki seçildi.

Karar ve önergelerin onaylanmasının ardından kongre sona erdi.