25 Kasım 2022

GENEL BAŞKANIMIZ DEĞİRMENCİ HAK-İŞ BAŞKANI ARSLAN İLE BİRLİKTE AVUSTURALYA’DA YAPILAN ITUC KONGRESİNE KATILDI

Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in Genel Başkan Yardımcısı ve Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ile birlikte 17-22 Kasım 2022 tarihlerinde Avustralya’nın Melbourne şehrinde yapılan Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) 5. Kongresi’ne HAK-İŞ’i temsilen katıldı.
Kongreye, Değirmenci ve Arslan’ın yanı sıra HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Dr. Osman Yıldız, HAK-İŞ Kadın Komite Başkanı Fatma Zengin, HAK-İŞ Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Merita Jegeni Yıldız ile Uluslararası İlişkiler Uzmanları Ahmed Halfaya ve Fulya Pınar Özcan katıldı.
Kongreye toplam 90 milyon işçiyi temsil eden 126 ülkeden 212 konfederasyonun bine yakın temsilcisi katılım sağladı.
Kongrenin ana oturumlarında, küresel şoklardan sendika dersleri, teknoloji ve çalışma üzerindeki etkileri, kapsayıcı bir sendikalı hareket, iklim ve adil geçiş konuları ele alındı.
Değirmenci, Arslan ve Yıldız ana oturumda söz alarak HAK-İŞ’in görüş ve taleplerini iletti, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundular.

DEĞİRMENCİ, İKİ AYRI KONUŞMA YAPTI

Genel Başkanımız Değirmenci, yaptığı ikili temasların yanı sıra kongre süresince iki ayrı konu başlıklarını değerlendirdiği konuşmalar gerçekleştirdi.
Kongrede Ukrayna krizine yönelik düzenlenen toplantıda Genel Başkanımız Yunus Değirmenci, HAK-İŞ adına söz alarak HAK-İŞ Konfederasyonu olarak Ukrayna’da savaş mağduru olan Ukraynalılara elimizi uzattığımızı, ülkelerini terk etmek zorunda kalan Ukraynalı mültecilere kapılarını açan Moldova Ulusal Sendikalar Konfederasyonunun (CNSM) aracılığıyla mülteci ve işsiz Ukraynalı işçiler ve ailelerine teslim edilmesi için finansal destek olduğumuzu, tahıl koridorunun oluşması ve diplomasinin sağlanarak liderlerin masaya oturması konusunda Türkiye’nin ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dünyaya örnek olacak başarılara imza attığını ifade etti. Değirmenci, “HAK-İŞ olarak dünyanın neresinde olursa olsun, rengi, dini ve inancı ne olursa olsun tüm mağdurların ve mazlumların yanında olmayı insani ve vicdani bir görev olarak görüyoruz” dedi.

“HAK-İŞ SENDİKAL MÜCADELEYE YENİ BOYUTLAR KAZANDIRMIŞTIR”

Genel Başkanımız Değirmenci, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu’nun (ITUC) 5.Dünya Kongresinde, teknoloji ve çalışma hayatı üzerindeki etkilerine yönelik bir başka konuşma da yaptı.

Değirmenci konuşmasında şunları kaydetti:
“HAK-İŞ Konfederasyonu, sendikal faaliyetler alanında yaptığı yenilikler ile sosyal diyaloğu ve sosyal ortaklığı ön planda tutarak, sendikal mücadeleye yeni boyutlar kazandırmıştır. Bu çalışmaların etkisiyle, HAK-İŞ, gerek ülkemizde gerekse dünyada rol model olmuştur.
HAK-İŞ yeni dünya düzeninde erdemli sendikacılık anlayışı ile hareket ederek emek dünyasının geleceğine ilişkin çalışmalar yapmaktadır. Sürdürülebilir sendikacılık için yeni iletişim kanalları kullanarak yeni kitlelere ulaşmak dijital yollarla daha hızlı bir şekilde mümkün olmaktadır. Dijitalleşmenin doğal bir sonucu olarak, bugün iş yaşamında geçmişten oldukça farklı süreçler gerçekleştirilirken, yepyeni işler, meslekler ve çalışma biçimleri ortaya çıkmaktadır. İşin geleceği olarak tanımlanan bu süreç işveren, çalışan ve sendikalar açısından büyük bir önem arz etmekte ve her birine ek sorumluluklar getirmektedir.
Yapılan araştırmalar bize teknolojilerin doğrudan işsizliğe sebep olmadığını göstermektedir. Teknolojinin yayılmasıyla birlikte bazı işler başka yerlere kaydırılıp yeni işler ortaya çıkmaktadır, bazı işler ise tamamen ortadan kalmaktadır. Ancak bu kayıplar ve artışlar arasındaki ilişki rekabet gücüne, hükümet politikalarına, şirketlerin stratejilerine, sektörlere, sanayilere, bölgelere ve ülkelere göre farklılıklar gösterebilmektedir.
Emek hareketinin dijital dönüşümle uyumlaşması için, iş ve toplumsal yaşamdaki rollerini yeniden değerlendirmeleri beklenmektedir. İş ve sosyal güvenlik alanında yeni düzenlemeler yapılması kaçınılmazdır. Bu nedenle, sendikaların ortaya çıkan yeni koşullara ayak uydurmak adına yeni önlemler alması ve hazırlıklar yapması gerekmektedir.”

“ÇAĞIMIZIN ŞARTLARINA UYGUN AKTİF SENDİKACILIK İLKESİNİ BENİMSİYORUZ”

“HAK-İŞ olarak; dijitalleşme, Endüstri 4.0 ve platform ekonomisi bağlamında, işin geleceği için aktif sendikacılık yöntemleri üzerine çalışmaktayız. HAK-İŞ Endüstri 4.0, dijitalleşme ve platform ekonomisi gibi çağımız yenilikleri kapsamında aktif sendikacılığın yöntemleri üzerinde çalışmayı bir görev kabul eder.
HAK-İŞ gerçekleşmekte olan bu dönüşümden yüksek, orta ve düşük riskte birçok işin etkilenebileceğini öngörerek işgücünün yeni yetenek ve beceriler kazanmasına yönelik gerekli strateji ve politikalar üretmektedir. Bir işyerinin en değerli varlığının sahip olduğu kalifiye işgücü olduğuna inanan HAK-İŞ, işçi ayağını temsilen sahaya inerek ve çalışmalar yaparak yeni beceri ve yetkinliklerle donanmış bir işgücü yetiştirmenin önemine inanır.
Konfederasyon olarak teknolojide yaşanan büyük değişimin Endüstri 4.0, Toplum 5.0 ve dijitalleşmeyle birlikte ortaya çıkan geleceğin mesleklerini dikkate alacak şekilde, iş güvencesi ve sendikalı olmayı yok etmeyecek şekilde güncellenmesini talep ediyoruz.
HAK-İŞ olarak gelişen teknolojilerin üretim sisteminde kullanılmasıyla değişen işlere karşılık online ve uzaktan eğitimlerle birlikte çalışanların ihtiyaç ve taleplerinin dikkate alınmasını istemekteyiz. Çalışanların mevcut bilgi ve becerilerini yenileme ve geliştirme noktasında desteklenmesine ihtiyaç vardır. Bu konuda duyarlı işverenlere ilave teşvikler verilerek iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması sağlanabilir.