24 Ekim 2023

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ KOÇ, ‘TÜRKİYE’DE SANAYİ İŞÇİLERİNİN ADİL GEÇİŞİ” KONULU ÇALIŞTAYA KATILDI

Sendikamızın Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Koç, 12-13 Ekim 2023 tarihleri arasında IndustriAll Küresel ve IndustriAll Avrupa Sendikalarının, Friedrich-Ebert Derneği işbirliği ile İstanbul’da düzenlenen çalıştaya katıldı.

Gündem maddesi “Türkiye’de Sanayi İşçilerinin Adil Geçişi” konulu çalıştayın Sanayi Politikası ve Adil Geçişin odak noktası olan “Metal Sektörü” başlıklı bölümde bir de konuşma yapan Genel Başkan Yardımcımız Koç, hem Türkiye’nin ekonomik durumuna ilişkin bilgiler verdi hem de metal işkolunun mevcut durumuna ilişkin bir sunum yaptı.

“Mevcut durum itibariyle Türkiye, dünyadaki 66 çelik üreten ülke arasında 8. sırada, Avrupa’daki çelik üreticileri arasında ise Almanya’dan sonra 2. sırada yer almaktadır” diyen Koç, “Bu sıralamalar, Türkiye’nin demir çelik üretiminde belli bir seviyeye geldiğini göstermesi açısından büyük önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.  Metal işkolunun güçlü ve zayıf yönleri hakkında da katılımcılara bilgi veren Koç, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Bir ülkede Adil Geçiş planı oluşturmak kolay olmaz çünkü şablon olarak kullanılabilecek mükemmel bir başarı reçetesi bulunmaz. Sendikalar ilgili ülkeye bağlı olarak zorlukların farklı versiyonlarını içeren birçok engelle karşı karşıya gelmektedir. Her sendikanın içinde bulunduğu koşullara bağlı olarak Adil Geçiş planı hazırlamalıdır. Bu plan hazırlanırken bazı kriterlere önem verilmesi gerekir. Sendikalar hem yerel hem de ulusal platformlarda Adil Geçiş tartışmalarında söz hakkına sahip olmaları gerekir. Adil geçiş için gerekli olan finansman mekanizmalarının iyice tespit edilip bu plan doğrultusunda ilerlenmesi çok önemlidir.  Sendikalar sosyal medyayı ve diğer haber kaynaklarını doğru ve etkin bir şekilde kullanmalıdır. Sendikalar hükümet ve çalıştığı firmalar ile ortak hareket ederek bilgi ve veri toplanmalıdır. Adil geçiş çerçevesi içinde en önemli konulardan biri iklim değişikliğidir. Çünkü iklim değişikliği tüm ülkeleri etkileyen ve ülke yapısını değiştiren bir durumdur.

Dekarbonizasyon nedeniyle işçiler işini kaybetme riski ile karşı karşıya kalmaktadır. Hükümetler ve şirketlerin açıkladığı iş vaatleri, işçilerin bulabilecekleri potansiyel iş sayısı gerçeğiyle uyuşmamaktadır. Ayrıca bu işler yaşanabilir ücretler bakımından kesinlikle yeterli değildir. IndustriALL Adil Geçiş’in ortak vizyonunu güçlendirmeye yönelik katkı sağlamalıyız. Adil Geçişi ele alırken güçlü ve zayıf yönlerimizi de değerlendirmeye katmalıyız.
Aynı zamanda, gelecek konusunda kendimize güven duyabiliriz zira sendikalar, müttefiklerle birlik içinde sınırların ötesinde birlikte çalışarak, on yıllar boyunca işçiler için büyük ilerlemeler sağlamış olacaklardır.

Metal işkolunun hem ulusal hem de uluslar arası alanda güç kazanmasını diliyor, Adil Geçiş planının tüm dünyada en kısa zamanda etkin bir rol oynamasını temenni ediyor, ayrıca Filistin ve Gazze’ye yapılan saldırıları şiddetle kınıyor, en kısa zamanda Filistin halkının özgürlüğüne kavuşmasını temenni ediyorum”.diyerek konuşmasını tamamladı.

Toplantı, katılımcılara teşekkür takdimlerinin ardından fotoğraf çekimi ile sona erdi.