27 Mayıs 2024

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ALTUN, ŞUBE BAŞKANLARIMIZLA BİRLİKTE İNDUSTRIALL’IN İCRA KURULU TOPLANTISINA KATILDI


Sendikamızın Genel Başkan Yardımcısı Bayram Altun, beraberindeki Anadolu Havacılık Şube Başkanımız Okan Ödemiş ve Ege Bölge Başkanımız Erdoğan Daloğlu ile birlikte 14-15 Mayıs tarihleri arasında Belçika’nın başkenti Brüksel şehrinde gerçekleştirilen IndustriAll Avrupa İcra Kurulu Toplantısı’na katıldı.

IndustriAll Avrupa’ya bağlı sendikaların sendika liderleri ve temsilcileri; sanayi politikaları, toplu sözleşme ve sosyal politika, şirket politikası, sendikal gücün oluşturulması gibi konuları tartışmak için iki gün boyunca bir araya geldi.

Toplantıda bir konuşma yapan Genel Başkan Yardımcımız Bayram Altun, “Gelir adaletinin giderek bozulduğu bir dünya sisteminde sendikal örgütlenmelerin ulusal ve uluslararası konum ve eylemleri önemini artırmaktadır. Emeğin üretimden aldığı payın küresel ve sektörel düzeyde gerilediği bir ortamda mücadelemiz daha bir büyük bir anlam ve önem kazanıyor. Bugün endüstride daha iyi işler oluşturabilmenin ve bu işlerin ekonomik büyümeyi destekleyen ve refahı geliştiren unsurlarını toplumlarımıza anlatma çabasını yoğunlaştırmalıyız. İklim ve çevre sorunları, içinde yaşadığımız dünyada kaynakları daha etkin ve ölçülü kullanma sorumluluğumuzu artırmaktadır. Kaynakların kullanımının, ekonomik zenginlik ve siyasi güç parametrelerine göre gerçekleşmesi, dünyayı yaşanabilir bir mekân olmaktan hızla uzaklaştırıyor.” ifadelerini kullandı.

Altun sözlerini şöyle sürdürdü:
“Emek örgütlenmemizin bu küresel işbirliği, eşitsizliklerin azaltılması ve daha adil bir dünya düzeni taleplerini en güçlü biçimde ifade edilmesi bakımından umutlarımızın korunmasına kaynaklık ediyor. Diğer taraftan, Gazze’de ve son olarak Refah’ta Filistinlilere yönelik İsrail devletince yürütülen soykırım, insan hakları ve yaşam hakkının ihlâli bakımından tüm dünyayı büyük bir karamsarlığa itmektedir. Tüm insanlığın gözü önünde çocuk, kadın, sağlık çalışanı ve basın emekçisi demeden sürdürülen katliam ile beraber hastaneler, dini mabetler, okullar ve bütün binaların tamamen yıkıldığını görmek daha güzel bir dünya idealimizi derinden sarsmaktadır.”

ALTUN İSRAİL’İN İNSANLIK DIŞI UYGULAMALARINI KINADI

“İyi ve nitelikli işlerin, eğitime erişebilirliğin, sağlık ve sosyal hakların ve temiz çevre haklarının temelini çocuklarımıza bırakacağımız dünya heyecanımızı oluşturduğu düşünüldüğünde, Filistin’de yaşananların ne denli bir hayal kırıklığı oluşturduğu daha iyi anlaşılacaktır. Sosyal sorunların emekçiler ve vatandaşların üzerinde oluşturacağı etkilerin önceden planlanan proaktif bir anlayış içinde ele alınması, kırılgan grupların korunması bakımından büyük öneme sahiptir. Risklerin gerçekleşmesi sonrası ele alınan tazmin politikaları sorunların daha büyük nüfus grupları üzerinde yıkıcı etkiler göstermesine neden olabilmektedir. Bu nedenle önleyici politikaların sendikaların dâhil olduğu sosyal diyalog ortamlarında tartışılması alınacak kararların etkinlik düzeyini artıracaktır. Türkiye’de de sendikal hakların çalışma hayatında etkin sonuçlar oluşturması adına çabalarımıza olanca hızıyla devem ediyoruz. Sendikal haklar ve toplu iş sözleşmesi rejimimizi yeniden düzenlemeyi amaçlayan yasal düzenlemelere gerekli destekleri vererek ILO sözleşmeleri ile uyumlu olan sendikal haklar çerçevemizi daha da ileri taşıyabilmek adına etkin bir mücadele yürütüyoruz. Ekonomik krizlerin emekçiler üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak adına güçlü Toplu İş Sözleşmeleri ile sendikal mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız. Sözlerime burada son verirken İsrail devletinin Filistinli masum insanlara karşı yürüttüğü insanlık dışı uygulamaları bir kez daha şiddetle kınıyorum. Bu haksızlığın bir an önce son bulmasının insanlığımızın ve hak mücadelemizin bir gereği olduğunu düşünüyorum. Bu duygularla hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum.”

Son olarak İcra Komitesi toplantısında, mali ve organizasyonel konulara değinildi. Bu konular içinde; 2024-2025 İcra Komitesi adaylarının güncellenmiş listesi, denetim raporu ve yılsonu hesapları yer aldı. IndustriAll Avrupa Başkanı ve Genel Sekreterinin tüm katılımcılara desteklerinden ve katılımlarından dolayı teşekkür etmesi ile toplantı sona erdi.