20 Haziran 2023

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ALTUN, İŞ HUKUKU DEĞERLENDİRME SEMPOZYUMUNA KATILDI

Sendikamızın Genel Başkan Yardımcısı Bayram Altun, 16 Haziran 2023 tarihinde Sakarya’da HAK-İŞ işbirliğinde, Türkiye Adalet Akademisi ve TİSK ev sahipliğinde, bu yıl ikincisi gerçekleştirilen İş Hukuku Değerlendirme Sempozyumuna katıldı.

Sempozyuma Genel Başkan Yardımcımız Altun’un yanı sıra, Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in Genel Başkanı Mahmut Arslan, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, kardeş sendikalarımızın yöneticileri ile hukuk müşavirleri katıldı.
Programda bir konuşma yapan Genel Baskan Arslan, “Özellikle iş kolu davalarında yaşadığımız en büyük sorun davaların çok uzamasıdır. Geciken adalet maalesef toplu sözleşme sistemimizi tıkıyor. İşçileri büyük bir mağduriyetle karşı karşıya bırakıyor. İstediğimiz noktaya gelmek uzun zamanlar geçiriyor. Yargı yükünün azaltılması konusunda yapılan çalışmalar önemli ancak özellikle yerel ve bölge idare mahkemeleri (BAM) alanında hala yargı yükü büyük bir sorun olarak duruyor. İşkolu yetki tespiti davaları ve buna benzer davalarda doğrudan yerel mahkemenin kararından sonra Yargıtay 9. Hukuka gönderilebilir mi? Süreçleri daha da kısaltmak için buna ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz” dedi.


Arslan, 12 Mayıs 2023 tarihinde Genel İşler İşkoluna yönelik bir yönetmeliğin yayınlandığını ve bunun endüstriyel ilişkiler sistemine zarar verecek yönde bir uygulama olduğunu belirterek, ivedilikle bu sorunun çözümü için adım atılması gerektiğini ifade etti.

Sempozyumda ayrıca İş Güvencesi, İş Sözleşmesi ve Sözleşmeden Doğan Haklar, Toplu İş İlişkileri, İşin Düzenlenmesi, İş Yargısı, İş Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Sonuçları gibi konu başlıkları ele alındı.