GENEL YÖNETİM KURULUMUZDAN BAYRAKTAR VE SELÇUK’A NEZAKET ZİYARETİ