GENEL BAŞKANIMIZ HAK-İŞ’İN 28 ŞUBAT BASIN AÇIKLAMASINA KATILDI