1 Mart 2017

DYTECH İŞYERİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

1- Çoğunluğun kaybedildiği, Toplu İş Sözleşme görüşmelerinin gerçekleştirilemediği, Resmi Arabulucu sürecinin tamamlandığı ancak grevin yapılamadığı Dytech İşyerinde yetki ile ilgili Yargıtay’ın “grevin düştüğü ancak Türk Metal Sendikasının yetkisinin devam ettiği” yönündeki kararı yetki ile ilgili yasal boşluğu da tartışılır hale getirmiştir.

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise kendi mevzuatına göre Çoğunluğun kaybedildiği, Toplu İş Sözleşme görüşmelerinin gerçekleştirilemediği, Resmi Arabulucu sürecinin tamamlandığı ancak grevin yapılamadığı bir işyerinde yetki tespitini doğal olarak çoğunluğa sahip olan Çelik-İş Sendikasına vermiştir. Ancak Türk Metal Sendikası bu yetki belgesine itiraz etmiş olup, itiraz süreci devam etmektedir.

3- Çelik-İş Sendikası ise bir taraftan Yargıtay Kararını, bir taraftan yerel mahkemenin direnme kararını, diğer yandan ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın verdiği Yetki Tespitini dikkate alarak çalışanları Toplu İş Sözleşmesiz bırakmamak, onların hak ve çıkarlarını korumak adına risk ve sorumluluk alarak gayri resmi görüşmelerini başlatmıştır.


4- İşveren ise Toplu İş Sözleşmesi taslağındaki çalışanların haklı taleplerini göz ardı ederek komik teklifler sunmak suretiyle ve Hukuki sürecin belirsizliğini, kendi lehine kullanarak Toplu İş Sözleşme sürecini sekteye uğratmak istemiştir.


5- İşveren bu süreçte her iki sendikayı kullanarak kendi çıkarını korumayı öncelemiştir.


6- Çelik-İş Sendikası, her türlü risk ve sorumluluğu alarak verdiği bu mücadele neticesinde ; çalışanların gelecekleri, hak ve çıkarları adına hukuki sürecin belirsizliği dikkate alındığında çalışanların daha fazla mağdur olmamaları için bu işyerinden çekilmiştir.


7- Yargıtay’ın “grevin düştüğü ancak Türk Metal Sendikasının yetkisinin devam ettiği” yönündeki kararı dikkate alındığında; işverenin gayri resmi Toplu İş Sözleşme sürecindeki olumsuz tutumuna karşı, yasal grevin yapılamayacağı bir işyerinde, çalışanların hak ve çıkarlarını korumak için bu sorunun Türk Metal Sendikası ile birlikte çözülmesinden başka bir çıkar yol görülmemektedir.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

                                                                                               

                                                                                                                                                 ÇELİK-İŞ SENDİKASI GENEL MERKEZİ