22 Eylül 2016

DUYURU

Genel Yönetim Kurulumuzun 19.09.2016 tarih ve 322 sayılı kararı ile Ana tüzüğümüzün 18. Maddesinin 42. Bendi gereğince 2016-2017 eğitim öğretim yılında (açıköğretim ve ön lisans hariç) Türkiye’de bulunan üniversitelere girme hakkı kazanan ve yerleştirildiği puan türünden başarı sıralamasında “ilk 120.000 içinde yer alan” sendikamız üyelerinin çocuklarının aşağıdaki şartları sağlaması ve belgelerini ibraz etmeleri koşuluyla Ekim 2016- Mayıs 2017 tarihleri arası her ay 150,00 (Yüzelli)  TL eğitim bursu verilmesine karar verilmiştir. 

Bu koşullara uygun olan öğrencilerin tüm belgeleri ile geçen sene sendikamız tarafından burs almaya hak kazanmış öğrencilerin öğrenci belgelerini en geç 05.10.2016 tarihine kadar temin edilerek Genel Merkezimize gönderilmesi gerekmektedir.

İstenilen Belgeler;

1-Sendika üyemizin;

a-Kimlik fotokopisi ve iletişim bilgileri,

b-Çalıştığı işyeri ve departman bilgileri,

2-Öğrencinin Yüksek Öğretim Kurumuna kayıtlı olduğuna dair öğrenim belgesi ve kimlik fotokopisi,

3-Öğrencinin Yüksek Öğrenim Kurumuna yerleştirme puan başarı sırasını gösterir ÖSYM tarafından düzenlenen elektronik ortamda alınan belge,

4- Öğrenci adına açılmış bulunan banka hesabı (Banka adı ve IBAN numarası),

5-Öğrenci iletişim bilgileri.

 

Bursun Kesilmesi ve Burs Almayı Engelleyen Sebepler;

1-Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması

2-Öğrenimden vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma

3-Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

4-Öğretim kurumu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğrenimine bir yıl ara vermesi,

5- Ek süre öğrenim gören (artık yıl) öğrenciler,

6-Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler.