30 Nisan 2021

DEĞİRMENCİ: “1 MAYIS’TA MEYDANLARDA OLAMASAK DA EMEKÇİLERİN HAKLARI İÇİN SESİMİZİ DAHA GÜR ÇIKARIYORUZ”

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci:
“1 MAYIS’TA MEYDANLARDA OLAMASAK DA EMEKÇİLERİN HAKLARI İÇİN SESİMİZİ DAHA GÜR ÇIKARIYORUZ”

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, “Devam eden salgın nedeniyle geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da, maalesef meydanları dolduramayacağız ama emekçilerin haklı talep ve beklentilerini her zamankinden daha gür bir sesle haykıracağız. Bu çerçevede 1 Mayıs öncesi dijital platformlarda özellikle Konfederasyonumuz Hak-İş’in öncülüğünde çalışanların tüm sorunlarını dile getirdik. Yine aynı şekilde emekçiler adına taleplerimizin yer aldığı bildirimizi, illerin şehir meydanlarında okuyarak, çalışma hayatındaki kanayan birçok yaraya parmak basacağız” şeklinde açıklamada bulundu.

Genel Başkanımız Değirmenci, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.
Örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasından, sendikal örgütlülüğün teşvik edilmesine, başta KİT’ler olmak üzere, tüm kamu kuruluşlarındaki şirketlerde çalışan taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi talebine kadar birçok konuyu 1 Mayıs haftası etkinlikleri boyunca dile getirdiklerini kaydeden Genel Başkanımız Değirmenci, “Tüm emekçiler için daha fazla iş ve gelir güvencesi, herkes için düzenli asgari gelir yardımı sisteminin kurulması, mevsimlik ve geçici işçilerin sorunlarının tam çözümü, COVID-19 salgınının tüm işçiler için meslek hastalığı sayılması, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin daha fazla yaygınlaştırılması gibi birçok konuda emekçilerin taleplerini dile getirdik ve getirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

TÜM KESİMLERİN SORUNLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

1 Mayıs etkinlikleri kapsamında, bütün kesimlerin sorunlarını Hak-İş Konfederasyonu ve Özçelik-İş Sendikası olarak her platformda haykırdıklarını belirten Değirmenci, hazırladıkları 1 Mayıs bildirisinde “Asgari ücretin insan onuruna yakışır olması, kayıt dışı istihdamın önlenmesi, istihdamın artırılması ve yoksulluğun önlenmesi, sendikal örgütlenmenin teşvik edilmesi, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin artırılması, milli gelirden, ekonomik büyümeden ve refah artışından emekçilerin hak ettiği payı almaları, emekli aylığı alt sınırının asgari ücret düzeyine yükseltilmesi taleplerine dile getirdik.  Ayrıca çalışanlara yönelik her türlü şiddet ve mobbingin önlenmesi, çocuk istismarının önlenmesi, kadına yönelik şiddetin son bulması, istihdamda kadın, genç ve engelli bireylere daha çok yer verilmesi gibi konulara dikkat çektik” diyerek bu konularda görev ve sorumlulukları bulunanlara sorunların çözümü noktasında çağrıda bulundu.

Değirmenci, emekçilerin huzur, refah ve sağlık içerisinde yaşayacağı ve çalışacağı bir dünya düzeninin ortaya çıkabilmesi için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini kaydederek, tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutladı.