17 Aralık 2014

Çelik-İş Sendikası İle MESS Anlaştı

Çelik-İş Sendikası, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Metal Grup Toplu İş Sözleşmesi anlaşma tutanağı imzalandı.

Çelik-İş Sendikası ile MESS, Metal Grup Toplu İş Sözleşmesi kapsamında Çelik-İş Sendikası Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Toplantıya, Çelik-İş Sendikası’ndan Genel Başkan Cengiz Gül, Genel Sekreter Yunus Değirmenci, Genel Mali Sekreter Bayram Altun, Genel Teşkilat Sekreteri Recep Akyel, şube başkanları ve temsilciler katılırken, MESS heyetinde ise MESS Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Celal Betil, Genel Sekreter Hakan Yıldırımoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Aykut Engin ve yetkililer yer aldı.

Yapılan pazarlıklar sonucunda uzlaşmaya varıldı. Çelik-İş Sendikası ile MESS arasında toplu iş sözleşmesi anlaşma tutanağı imzalandı. Anlaşma tutağını Çelik-İş Sendikası’ndan Genel Başkan Gül, Genel Sekreter Değirmenci, Genel Mali Sekreter Altun ve Genel Teşkilat Sekreteri Akyel, şube başkanları ve işyeri temsilcileri; MESS adına Yönetim Kurulu Başkanı Betil, Genel Sekreter Yıldırımoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Engin ve diğer yetkililer imzaladı.

İmzalanan anlaşmada şu maddeler yer aldı:

– 300 TL erzak yardımı

– Bütün işyerlerinde, %3,78’lik enflasyona karşı ortalama % 9,78 artış

– Üçlü pakette %15’ten fazla, evlenme, doğum, ölüm, askerlik, yemek, vasıta yardımı

– Yolluklarda % 24’e; çocuk, öğrenim ve ayakkabı yardımında ise % 40’a varan artış

Bu maddeler toplandığında ilk altı ay için toplam gelirde %12,02’lik artış sağlanmış oldu.

İŞE GİRİŞ ÜCRETİ:

Metal sanayi İş Gruplandırma Sistemi uygulanmayan işyerlerinde işe yeni giren işçi, saat ücreti 5,80 TL olacak. Sistem uygulanan işyerlerinde ise iş grubuna göre 5,80 TL ile 6,20 TL saat ücreti ile başlayacak. Bu uygulama sonucunda ulaşılacak ücretin altında olan emsal eski işçinin ücreti de bu ücrete iblağ edilecek.

ÜCRET ZAMMI:

1.Altı Ay Zammı: Ortalamada % 9,78 oldu.

2.Altı Ay Zammı: Enflasyon   

3.Altı Ay Zammı: 2. altı ayda, enflasyonun 4 ve üzerinde gerçekleşmesi halinde; bu oranın % 50’sinin nisbi olarak, diğer % 50’sinin ise işyeri ücret ortalaması ile çarpılması suretiyle bulunacak miktarda maktu ücret zammı yapılacak. Gerçekleşen enflasyon 4’ün altında olursa, herkesin ücretine bu oran direkt olarak yansıtılacak.

4.Altı Ay Zammı: Enflasyon

5.Altı Ay Zammı: 4. altı ayda gerçekleşecek enflasyon oranına 3,5 puan eklenecek. Elde edilecek oranın işyeri ücret ortalaması ile çarpılması suretiyle bulunacak maktu tutar ücret zammı olarak uygulanacak.

6.Altı Ay Zammı: Enflasyon

ERZAK YARDIMI: Bu dönem içerisinde üyelere 300 TL tutarında erzak yardımında bulunulacak.

EK ARTIŞLAR:  5. altı ayda ücretlerine enflasyonun üzerinde alacakları %3,5 refah payı aynen üçlü paket için de uygulanacak.

SOSYAL YARDIM ZAMLARI:   3’lü pakette (yakacak+bayram+izin) ortalama %15,20 oranında, diğer yan yardımlar % 13,08 ila % 39,62 arasında değişen oranlarda artacak.