2 Eylül 2016

ÇELİK-İŞ SENDİKASI GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

ÇELİK-İŞ SENDİKASI

GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU

SONUÇ BİLDİRGESİ

26-28 Ağustos 2016 / Nevşehir

 

 

Çelik-İş Sendikası Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplanarak aşağıdaki kararları almıştır;

Çelik-İş Sendikası Genişletilmiş Başkanlar Kurulu olarak darbeleri, muhtıraları, operasyonları, bütün antidemokratik oluşumları ve bu tür yollara tevessül edenleri nefretle kınıyor, reddediyoruz. Bu vatan uğruna hayatını kaybeden şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet, yakınlarına ve ailelerine sabır, gazilerimize ise acil şifalar diliyoruz.

Çelik-İş Sendikası olarak, her dönem milletten, demokrasiden ve özgürlüklerden yana tereddütsüz tavır aldık, dik durduk ve dik durmaya devam edeceğiz.

15 Temmuz 2016 tarihinde başlayan, asker içindeki bir grup FETÖ-PDY yapılanmasının kalkıştığı darbe girişimine ve ülkemizi işgal planına karşı, tüm teşkilatımızla birlikte, demokrasiden yana olan tavrımızı net bir şekilde ortaya koyduk. 

Çelik-İş Sendikası olarak, nereden gelirse gelsin teröre, terör örgütlerine ve şiddete karşıyız. 15 Temmuz kalkışmasının ardından Diyarbakır, Van, Elazığ ve Gaziantep’te gerçekleştirilen hain terör saldırılarını nefretle ve şiddetle kınıyoruz.

Türkiye’de akan kanın ve anaların gözyaşının durmasını istiyoruz. Ülkemizin birliğine, bütünlüğüne ve kardeşliğine göz dikenlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz.

Türkiye’de yaşanan sıkıntıların, ancak demokrasi anlayışını geliştirerek aşılabileceğini, Türkiye’nin demokratik geleceğinin; Sendikal hakların, sivil toplumun, siyasi, sosyal ve ekonomik politikaların geliştirilmesinden ve demokratik bir anayasanın gerçekleştirilmesinden geçtiğine, bu hedeflere ulaşmak bakımından Türkiye’nin en önemli gündem maddesini de yeni ve sivil bir anayasanın oluşturacağına inanıyoruz.

Çelik-İş Sendikası Genişletilmiş Başkanlar Kurulu olarak eksikliklerimizi, yanlışlarımızı cesaretle ortaya koyarak, varsa bu yanlışlarımızı giderip, yeni ilkeler ve yeni politikalar belirleyerek yolumuza devam edeceğiz.

Soru sormaktan, cevap aramaktan korkmayacağız.

Diyalogdan, cesaretli olmaktan, ferasetli davranmaktan korkmayacağız.

Bu toplantıda, Konfederasyonumuzun vizyonundan da yararlanarak;

–           Politikalarımızı geliştirip güçlendirmek istiyoruz,

–           Sahip olduğumuz değerleri, ilkeleri güçlendirmek istiyoruz,

–           Çalışma hayatına katkılarımızı ortaya koyalım istiyoruz,

–           Sendikacılıkta rolümüzü güçlendirelim istiyoruz,

–           Bizi biz yapan anlayışımızı güçlendirelim, paylaşalım istiyoruz,

–           Kurumsal kapasitemizi ve yapımızı geliştirelim istiyoruz.

 

Çelik-İş Sendikası Genişletilmiş Başkanlar Kurulu olarak, Türkiye genelindeki örgütlülüğümüzü arttırmaya yönelik çalışmalarımızı hızlandıracağız. Büyüyüp gelişen Çelik-İş’te artık durmayacağız, önümüzdeki yıl yapılacak genişletilmiş başkanlar kuruluna kadar üye sayımızı arttıracağız.

Ayrıca sendikamız genel merkez bünyesinde şubelerimize destek sağlamak adına teşkilatlanma uzman kadrosu oluşturacağız.

Çelik-İş Sendikası Genişletilmiş Başkanlar Kurulu olarak, Sendikal eğitim hangi anlamda olursa olsun esasen işçilerin ekonomik, toplumsal ve hatta kültürel gelişimlerine katkıda bulunmaya yönelik olduğunun bilincindeyiz.  Sendikal konularda bilinçli üye yetiştirmek, onlara birlik ve dayanışma ruhu kazandırmak ve yasal hakları konusunda bilgi aktarmak için eğitim çalışmalarımıza önem vereceğiz.

Çelik-İş Sendikası Genişletilmiş Başkanlar Kurulu olarak, yıl sonuna kadar ikincisini gerçekleştireceğimiz yönetim, denetim, disiplin ve temsilcilerimizin de katılacağı eğitim programıyla şube yöneticilerimizi, denetim-disiplin kurullarımızı tüm sendikal konularla ilgili bilinçlendireceğiz.

Ayrıca Başkanlar Kurulundan hemen sonra, Hak-İş Konfederasyonumuzun desteğiyle çalışmalarına başlayacağımız “uzaktan eğitim” programı sistemiyle sadece şube yöneticilerimiz ve temsilcilerimizin değil tüm üyelerimizin ulaşabileceği, tüm sorularına cevap bulabileceği gerek iş kanunu, gerek sendikal ve toplu iş sözleşmesi kanunu hususunda, gerekse işçi sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlenebileceği son derece faydalı bir sistemi hayata geçireceğiz.

Örgütlü olduğumuz işyerlerinde eğitimlerimize hızla devam edeceğiz.

Basıma hazır olan “Çelik-İş” dergisini en kısa sürede teşkilatımıza ulaştıracağız.

Sendikamızın resmi internet adresini de (www.celik-is.org) yenileyerek teşkilatımızın hizmetine sunacağız.

Geçtiğimiz eğitim-öğretim döneminde sendikamız üyelerinin eğitim gören çocuklarına verdiğimiz eğitim bursunu, önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde de vermeye devam edeceğiz.

Çelik-İş Sendikası Genişletilmiş Başkanlar Kurulu olarak, ülkemizin birliğini ve bütünlüğünü bölmeye yönelik tüm girişimleri, kalkışmaları, darbeleri ve terör eylemlerini nefretle kınıyor ve reddediyoruz.