22 Ekim 2019

BAŞKANLAR KURULUMUZ İFTİRALARI KINAYARAK BİRLİK MESAJI VERDİ

Sendikamızın Başkanlar Kurulu, Genel Başkanımız Yunus Değirmenci’nin başkanlığında tüm şube ve bölge başkanlarımızın katılımıyla gerçekleştirildi.

Sendikamızın genel merkezinde yapılan toplantıda Barış Pınarı Harekatından çalışma hayatına, sendikal faaliyetlerimizden son günlerde sendikamıza yönelik başlatılan iftira kampanyalarına kadar birçok konu masaya yatırıldı.

Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği toplantı sonucunda Genel Yönetim Kurulumuz ile şube ve bölge başkanlarımızın imzasıyla bir sonuç bildirgesi yayınlandı.

21 Ekim 2019 tarihinde toplanan Başkanlar Kurulumuzun ortaya koymuş olduğu sonuç bildirgesinde şu ifadelere yer verildi:

Sendikamız Özçelik-İş’in Başkanlar Kurulu, ülkemizin sınır boylarını tehdit eden terör unsurlarına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı’ndan çalışma hayatımızın temel sorunlarına kadar uzanan geniş bir yelpazede değerlendirmelerde bulunmak amacıyla 21 Ekim 2019 tarihinde Sendikamızın Genel Merkezinde toplanmıştır. Bu çerçevede sendikal faaliyetlerimiz, teşkilat çalışmalarımız, toplu sözleşmelerimizin mali ve idari boyutları ve son günlerde sosyal medya ve bazı basın organlarında sendikamız ile ilgili yer alan gerçek dışı iddia ve iftiraları değerlendirerek aşağıdaki kararları almıştır.

1) Özçelik-İş Sendikası, tarihi şanlı destanlarla dolu olan bir milletin evlatları olarak her zaman, her platformda milli ve manevi değerlerimizi koruyup gözetme ve bu değerlere gereken önemi verme noktasındaki hassasiyetini büyük bir cesaretle ve onurla göstermeye devam etmektedir. Bu kapsamda sınır boylarımızı tehdit eden terör unsurlarının bertaraf edilmesine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nın sonuna kadar destekçisi olduğumuzu ilan ediyor, Fırat Kalkanı ve Zeytindalı Harekatlarında olduğu gibi devletimizin, milletimizin ve Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bir kez daha haykırıyoruz. Şehit kanlarıyla sulanmış bu topraklarımızın ve bayrağımızın bekçisi olmaya devam edeceğimizi kamuoyuna paylaşıyoruz.

2) Özçelik-İş Sendikası Başkanlar Kurulu, yetkili olduğumuz işyerlerindeki üyelerimizin talep ve beklentilerinin eksiksiz karşılanması, şubelerimizin sahada karşılaştığı sorunların ortadan kaldırılmasına ilişkin istişarelerde bulunmuştur. Ayrıca sosyal sendikacılık anlayışı kapsamında yürütülen çalışmalarımız sekteye uğratılmadan, artarak devam ettirilecektir. Üyelerimizin üniversitede okuyan çocuklarına burs verilmesi, hastalık, kaza gibi nedenlerle mağduriyet yaşayan üyelerimize veya yakınlarına sosyal yardım yapılması, teşkilatımıza ve üyelerimize yönelik eğitim seminerleri düzenlenmesi ve üyelerimize hediye dağıtılması gibi sosyal içerikli birçok projenin kararlılıkla devamı sağlanacaktır.

3) Metal işkolunda alınteri akıtan 1 buçuk milyon metal işçisinin çok düşük bir bölümünün sendikalı olduğu, çok az bir kısmının da toplu iş sözleşmesine kavuşabildiği göz önüne alındığında Özçelik-İş Sendikası kadrolarının gidecek çok yolu, söyleyecek çok sözü vardır. Bu kapsamda sendikasız, düşük ücretle, güvencesiz bir şekilde metal sektöründe çalışan yüz binlerce emekçinin emeğine sahip çıkmak için örgütlenme çalışmalarına hız verilecektir. Sendikamızı bekleyen metal işçilerinin bu beklentilerine cevap verir nitelikte adımlar atılacaktır. Örgütlenme uzmanlarımız ve şube yöneticilerimiz eliyle bu beklentinin karşılanması sağlanacaktır. Genel Merkez olarak, bu yolda atılması gereken ne adım varsa, hayata geçirilmesi gereken ne proje mevcutsa, hepsi uygulamaya konulacaktır.

4)En temel anayasal hakkımız olan sendikalaşmanın önündeki engellerin bir an önce kaldırılması için verdiğimiz mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir. Başta işveren baskısı olmak üzere, sendikalaşmayı geriye götüren bürokratik engellerin ortadan kaldırılması için yürüttüğümüz çalışmaların niteliği ve etkisi artırılacak ve örgütlenme nedeniyle açılan davalarda uzayan yargı süreçlerinin neden olduğu mağduriyetlerin önüne geçmek için yetkili mercilere konuyla ilgili talebimizi Konfederasyonumuz Hak-İş’in öncülüğünde tüm platformlarda dile getirilecektir.

5) Çalışma hayatındaki bütün kesimleri olumsuz etkileyen vergi adaletsizliğine bağlı maaşlardaki aydan aya yaşanan ücret düşüşleri, son yıllarda artış gösteren yüksek enflasyon oranları, emeğin değersizleşmesine neden olan işsizlik gibi çalışma hayatındaki birçok sorunun bir an önce ortadan kaldırılması için bu yönde yapılacak her türlü çalışmaya ve girişime destek vermeye devam edeceğiz. İş kazalarını önemli ölçüde azaltan iş sağlığı ve güvenliği konusuna daha fazla özen gösterilmesi için yapılacak her çalışmanın destekçisi olmayı sürdüreceğiz.

6) Mevcut haliyle kıdem tazminatı, Türkiye’deki milyonlarca işçinin kalesi, iş güvencesi ve geleceğinin teminatı durumundadır. Ailesinin geçimini sağlamak adına yıllarca alınteri akıtarak durmaksızın çalışan işçinin, ertelediği hayallerini hayata geçirebilmesinin bir sigortasıdır. Kıdem tazminatı, keyfi işten çıkarmaların önündeki en büyük barikattır. Bu nedenle kıdem tazminatını geriye götürecek hiçbir adımın yanında yer almayacağımızı ve bu konuda işçi aleyhine olacak her türlü girişimin karşısında cesaretle mücadele vereceğimizi, başta üyelerimiz olmak üzere tüm emek dünyasının ve diğer tüm tarafların bilmesini istiyoruz. Öte yandan kıdem tazminatı konusunda kazanılmış haklardan taviz verilmeyecek şekilde, yeni bir sistem hayata geçirilmesi de bir zaruret haline gelmiştir. Bu nedenle kazanımlarda geri gidiş olmadan yeni bir düzenlemenin yapılması da beklentilerimiz arasındadır.

7) Yarım asırdan fazla bir süredir metal işkolunda binlerce çalışanın hak ve menfaatlerini koruyan, üyelerinin sesi ve nefesi olmayı sürdüren Sendikamız Özçelik-İş’in son yıllarda yakalamış olduğu dikkat çekici başarı ivmesi, gerek üyelerimiz, gerek diğer metal işçileri, gerekse de sendikal camia tarafından görülmekte, bilinmekte ve takdir edilmektedir. Özellikle son 3 yılda ortaya konulan “Gönül sendikacılığı” anlayışının benimsenmesiyle birlikte Türkiye’nin dört bir yanındaki sendikamızın yetkili olduğu işyerlerinde iş barışı ve huzurun hat safhaya çıktığı, işçi-işveren-sendika üçgeninde sorunsuz bir iletişimin göze çarptığı tüm kesimlerin üzerinde anlaştığı bir durumdur.  Hal böyle iken, sendikamızın bu başarısına gölge düşürmek isteyen bazı çıkar ve menfaat odaklarının hiçbir bilgi ve belgeye dayanmadan harekete geçtikleri, organize bir şekilde sendikamızı karalamaya, yıpratmaya ve itibarsızlaştırmaya dönük girişimlerde bulunduğu ibretle takip edilmektedir.

Tüm şube ve bölge başkanlarımızın katılım sağladığı Başkanlar Kurulumuzda yapılan istişareler sonucunda, basında ve sosyal medyada yer alan tüm iddia ve iftiralar belgeleriyle birlikte çürütülmüş ve boşa çıkarılmıştır. Yapılanların bir algı yönetimi ve itibarsızlaştırma operasyonu olduğu kesindir. Bu vesileyle Başkanlar Kurulumuz, ortaya atılan tamamı gerçek dışı iddiaları ve iftiraları reddetmekte ve kınamaktadır. Teşkilatımız, belirli çevrelere hizmet eden bu saldırılara itibar etmemekte ve 40 binden fazla üyesine hizmet yolunda birlik ve beraberlik içerisinde olduklarını vurgulamaktadır.

Başkanlar Kurulumuz, sendikamıza yönelik saldırıları gerçekleştirilen ve kimler oldukları bilenenlere karşı gerekli önlemlerin alınması, ayrıca kimlikleri tespit edilenlerin yargıya yapılan müracaatımız sonucunda hukuk önünde hesap vermelerini sağlayacak ve bu kişileri öncelikle vicdanlarda mahkum edecektir. Bundan sonraki süreçte Özçelik-İş Sendikası, genel merkezi, şubeleri, bölge başkanlıkları, temsilcilikleri ve üyeleriyle bir ve bütün olarak, çıkmış olduğu emekçilere hizmet yolunda çalışmalarını kararlılıkla sürdürmekten vazgeçmeyecektir.
Bir ve bütün olma noktasında Başkanlar Kurulumuz milat olarak kabul edilecek ve sendikal çalışmalarımızı engelleme amacı güden tüm girişimlere inat, binlerce emekçiye azim ve kararlılık içerisinde hizmetkar olmaya devam edilecektir.
Özçelik-İş Sendikası, Konfederasyonumuz Hak-İş ile birlikte daha önce olduğu gibi bugün de yarın da Türk emek hareketinin öncüsü ve metal işçilerinin umudu olmayı sürdürecektir.