11 Temmuz 2020

BAŞKANLAR KURULUMUZ AYASOFYA CAMİİ’NİN İBADETE AÇILMASINI MEMNUNİYETLE KARŞILADI

Sendikamızın Başkanlar Kurulu, Genel Başkanımız Yunus Değirmenci’nin başkanlığında, Genel Başkan Yardımcılarımız Bayram Altun, Recep Akyel, Ferhan Öner, Genel Sekreterimiz Hicret Bozoklu ile tüm şube ve bölge başkanlarımızın katılımıyla Bolu Abant’ta gerçekleştirildi.

Kıdem tazminatında yapılması öngörülen değişiklik çalışmalarından Ayasofya Camii’nin ibadete açılmasına, uluslararası ilişkilere ve projelere ağırlık verilmesinden sendikal eğitim faaliyetlerimize kadar birçok konuda istişarelerde bulunuldu. 

Teşkilat olarak bir ve bütün olma vurgusunun yapıldığı toplantının sonunda bir sonuç bildirgesi yayınladı.

11 Temmuz tarihinde toplanan Başkanlar Kurulumuzun ortaya koymuş olduğu sonuç bildirgesinde şu açıklamalara yer verildi:

Sendikamız Özçelik-İş’in Başkanlar Kurulu, sendikal faaliyetlerden örgütlenme çalışmalarına, mali ve idari konulardan toplu iş sözleşme çalışmalarına, çalışma hayatının en önemli gündem maddelerinden olan kıdem tazminatında yapılması öngörülen değişiklik çalışmalarından, sendikamızın uluslararası paydaşlarıyla olan ilişkilerine ve teşkilatımıza ve üyelerimize yönelik yürütülen eğitim faaliyetlerine kadar birçok konuyu değerlendirmek üzere 10-12 Temmuz 2020 tarihlerinde Bolu-Abant’ta Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci’nin başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

1)Yarım asrı geçen mazisi ve bu süre zarfında elde ettiği deneyim ve başarılı çalışmalarıyla Özçelik-İş Sendikası aynı kararlılık ve azimle yoluna devam etmektedir. Alınterini kendine sermaye yapmış olan üyelerimizin talep ve beklentilerini karşılamak ve örgütlü işyerlerimizde iş barışı ve huzurunun devamını temin etmek için var gücümüzle, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmayı sürdüreceğiz.

2) Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de 11 Mart 2020 tarihinden itibaren halk sağlığı başta olmak üzere sosyal ve ekonomik etkilerini yakından hissettiğimiz Covid-19 virüs salgınının çalışma hayatında neden olduğu aksaklıkları en aza indirmek için salgının başında beri yürüttüğümüz özverili çalışmalarımızı ara vermeden sürdürmeye devam edeceğiz. Hiçbir üyemizin başta sağlığı olmak üzere bu salgından olumsuz etkilenmemesi, işyerindeki huzur ve mutluluğuna zarar gelmemesi için dün olduğu gibi bugün de yarın da çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.

3) Özçelik-İş Sendikası, özellikle son dönemde çalışma hayatının ana gündem maddesi haline gelen kıdem tazminatında yapılması öngörülen değişiklik çalışmalarının Konfederasyonumuz Hak-İş öncülüğünde çalışanların herhangi bir hak kaybına uğramadan, mevcut kazanımlarını kaybetmeden, hatta kazanımlarına yenilerini ekleyerek tamamlanması için sürecin yakın takipçisi olmayı sürdürmektedir. Sendikamız, kıdem tazminatı konusunda çalışanların herhangi bir hak kaybına uğramaması, yeni mağduriyetlere kapı aralanmaması için her platformda çalışanların sesi olmayı sürdürecektir. 

4) Sendikamızın genel merkezinin büyüme ve başarı odaklı, kurumsallaşmayı önceleyen, işyerlerinde tam ve eksiksiz iş barışının teminini hedefleyen vizyon ve misyonu şubelerimiz ve bölge başkanlıklarımız tarafından tereddütsüz desteklenmeye devam edilecektir.  Genel merkezinden şubelere, bölge başkanlıklarından temsilciliklere kadar birlik ve beraberlik içerisinde üyelerimizin refah ve menfaatlerini koruyup gözetme ve artırma yönünde çalışmalarına devam edecektir. Genel merkezin, şubelerin ve bölge başkanlıklarının toplu iş sözleşmesi başta olmak üzere sendikal yaşamda yakalamış olduğu başarı ivmesinin sekteye uğratılmasına asla izin verilmeyecek, üyelerimize hizmet yolunda çıkılan bu yoldan asla vazgeçilmeyecektir.

5)Önemi her geçen gün daha da artan uluslararası sendikal işbirliği çalışmalarına verilen önem daha da artırılacak, özellikle aynı iş koluna sahip yabancı paydaşlarla ortak projelere ve ülke genelinde sendikamızın yürütmeye başladığı proje bazlı girişimlerine ağırlık verilecektir. 

6) Türk milleti ve İslam alemi açısından büyük önem taşıyan Ayasofya Camii’nin müze statüsünden çıkarılarak ibadete açılması yolunu açan Danıştay kararını ve akabininde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yayınladığı kararname ile Ayasofya Camii’nin 24 Temmuz 2020 tarihinde Cuma namazıyla ibadete açılacağı kararının kamuoyuyla paylaşmasını Özçelik-İş Sendikası kadroları büyük bir memnuniyetle karşılamış, bu kararın milletimize ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni etmiştir.